04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Miljöpartiet utmanar Sverigedemokraterna

Miljöpartiet försöker rycka åt sig initiativet på Sverigedemokraternas dag i Almedalen. Man säger sig nu vara det mest ”invandrarvänliga partiet” i Sverige, länk. Miljöpartiet ska också ta upp kampen om vilket parti som ska bli det tredje största vid EU-parlamentsvatet. Något mera svävande talar man också om att  det blir viktigt vid valet till riksdagen i september 2014.

Att miljöpartiet tar öppen och tydlig debatt med Sverigedemokraterna är bra. Tystnadsstrategin från socialdemokraterna är dålig. Däremot gör miljöpartiet hela migrationsfrågan en björntjänst genom att inte tydligt skilja på invandrare och flyktingar.

  • En invandrare, dvs en person med arbete eller klart löfte om arbete borde självklart kunna få komma till Sverige. För de flesta är det kontroversiellt. Dessutom behövs mer invandring i form av arbetskraftsinvandring, bland annat för att säkerställa vård och omsorg i glesbygden i Sverige. Detta undviker politikerna i Sverige att berätta om.
  • Flyktingar och flyktingmottagning innebär en helt annan förpliktelse  för samhället och i vart fall kortsiktigt en kostnad. Genom att blanda ihop begreppen blir debatten mer en fråga om för eller emot migration. Det är olyckligt.

Att vara det mest invandringsvänliga partiet är också lite tveksamt. Att göra just denna fråga till för eller emot vittnar om tveksamt politiskt handlag. Man kan verkligen fråga sig om detta är den relevanta dimensionen? Väljarna är förmodligen betydligt mer intresserade av  tre andra frågor:

  • På vilket sätt vill de olika partierna integrera invandrare och flyktingar i det Svenska samhället?
  • Vilka medel ska samhället använda sig av?
  • En annan viktig aspekt när det gäller såväl invandringen som flyktingmottagningen är att redovisa ekonomin, självklart särskiljt.Det lär också göra det enklare för väljarna att göra sina val.

Humanism är en aspekt, men det finns också ekonomiska sådana. Ett mångkulturellt Sverige kan förenas med god integration. Så som miljöpartiet nu gör ställer man upp på tveksamma för- och emot debatter som till exempel för och emot ett flerkulturellt samhälle, länk.

Miljöpartiet har tillsammans med Alliansregeringen ändrat Svensk lagstiftning i en mera human inriktning, fri vård och skola för papperslösa är ett exempel på detta. Det är viktigt.

Dagens utspel från miljöpartiet kunde däremot varit klokare underbyggt.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar