04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Bernake-bubblan punkteras

Den likviditetsstimulans som FED genomfört med syfte att stimulera amerikans ekonomi har haft andra verkningar också. Vi kommenterade valutakursfallet i Indien i samma kontext i går, länk.

Mycket likviditet och extremt låga räntor har haft sin påverkan i hela världen. I  krislösningarna i Grekland, Portugal, Cypern och Irland har man lättare fått till lösningar med låga räntor. FED har satt räntescenen. Billig dollar-likviditet har använts av kommersiella aktörer. Därigenom har Euroresurser frilagt och till än lägre räntor  En säkert välkommen bieffekt för krislösarna. Det återstår att se hur mycket av räddningspengarna som är dollar och reprensenterar valiarisk. En indikation på detta kan vi få under de landkriser som vi med stor sannolikhet kommer att se under hösten, nya såväl som gamla välkända, länk.

I en del andra länder som Thailand, Turkiet, Indien och Brasilien har likviditetsstimulansen skapat en bubbla. En som av allt fler kallas för ”Bernake-bubblan”, länk. Stora ofta riskfyllda projekt har kunnat genomföras. Nyttan av dem kan diskuteras. Billiga amerikanska lånade dollar har gjort det möjligt. Den syntetiskt skapade högkonjunkturen eller rättare sagt bubblan har inte identifierats tidigare. Nu bär FEDs stimulanser ska avvecklas skapas problem.

I stället verkar man ha trott att det som skett drivits av marknadens aktörer. Det är i coh för sig riktigt, Om priset på pengar är mycket lågt kommer själklart investerarens beslut att se annorlund ut än om det är högt. Dett gäller speciellt i fastighetsbranschen eller högriskprojekt som djuphavsborrning,

Låmen som ligger till grund är i dollar. Pengarna som ska tjäna in prjekten är i inhemska valutor. Med sjunkande kurser blir nu billiga lån mycket dyra. En negativ Bernake spiral håller på att skapas.

Hör att visa på den stora inverkan Bernake-bubblan har haft ekan man se på Turkiet. 22% av ekonomin där bygger på dollar, Med en förväntad de facto devalbering på 15% ser kalylen helt annorlund ut för gjorda investeringar. I kombination med att prisert för att låna i dollar kommer att stiga brant blir kalylen ännu sämre. Ytterligare en kris är under uppsegling och återigen är det politiker som skapat förutsättningar för den. Marknadens aktörer har försökt skapa affärer av de syntetiska förutsättningar som politikerna skapat.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar