04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Forex bank byter ledning och klarar sig?

Forex bank tillhör den exklusiva och kanske inte helt avundsvärda skara av nischbanken som fått maxbot två gånger inom loppet av några få år.

I fallet Carnegie gav man inte en andra maxavgift, man återkallade tillståndet. I och för sig fick man det tillbaka efter några minuter sedan staten blivit ägare.  När det gällde HQ bank drog Finansinspektionen i nödbromsen direkt.

Trots att det är nischbanken är det mycket som skiljer bankerna åt och en hel del likheter.

Carnegie råkade ut för ett bedrägeri på en tradingavdelning och något senare hanterade man inte sin kreditriskhantering. Kärnaffären i investmentbanking var däremot sund. Kriserna kom i övergången mellan att vara ett entreprenörsdrivet företag till att bli mera tjänstemannastyrt.

I fallet HQ hade man en tradingportfölj som enligt bedömare var så komplex att det hade krävt mångmundramiljonersinsvesteringar i datorkraft för att kunna analysera och fäljar. Nu gjorde man det  närmast för hand i stället och med otillräcklig kompetens. Tradingportföljen bestod av minst 1 500 olika placeringar. De olika positionerna var till stor del bestående av derivat. Olika delar av portföljen samvarierade, förstärkte olika rörelser och andra motverkade sådana. Kärnaffären däremot, placeringsrådgivning och fondverksamheten var sund. Företaget lyckades inte gå från att vara entreprenörsstyrt till att bli tjänstemannastyrt.

Forex bank driver verksamhet under två varumärken Forex och X-change. Det senare bolaget köpte man för 171 miljoner kronor 2007.  Forex är marknadsledande på att växla valuta. En mycket lönsam kärnverksamhet. I samband med att man sökte banktillstånd började man med inlåning och utlåning. Denna verksamhet är i sin uppbyggnad, i vart fall utlångenen. Man hade vid utgången av 2012 en kreditstock på 3,6 miljarder, varav 158 miljoner var osäkra krediter. Således ett relativt högt risktagande i utlåningen.Skälet till kreditgivningen har säkert varit oron för vad som kommer att ske om Sverige går med i Eurozonen. Nu är den risken skjuten på minst 10 fram i tiden.

Banken Forex är i grunden entreprenörsdriven. Rolf Friberg utvecklade verksamheten som en sann entreprenör. Passade säkert sämre i finansinspektionens regelverk. Trots att han inte var VD elelr koncernchef sedan många år var det ingen tvekan om vem som bestämde. I samband med en granskning 2008 lämnade han styrelsen och efterträddes av familjens förtrogne Hans Hellqvist som också var mångårig VD. Familjens intressen företräddes operativt av dottern Beth som fram till Magnus Cavalli-Björkmans inträde som VD var operativt ansvarig. Den senare generationens Friberg har kvar entreprenörsandan och affärsnäsan, men har lättare att foga sig i ett regelsystem som finansinspektionens.

Magnus Cavalli-Björnans pappa, Hans var legendarisk VD för Skandinaviska Enskilda Banken i södra Sverige. En tjänstemanna VD av rang och med stor och omvittnad kompetens. Magnus också en SEB tjänstemannaprodukt. Mellan SEB och Forex hade Magnus Cavalli Björkman några kortare uppdrag. Han sökte snabbt bli den som styrde banken själv och sökte ersätta tjänstemannastyre med kombinationen av entreprenörskap och tjänstemannaskap. Ägarfamiljen ville han ha på operativt avstånd, oklokt kan man tycka Han byggde sin ledning och ägarna blev mer satta åt sidan. Därigenom missade banken information, kompetens och en värdefull korsbefruktning. Ett betydande strategiskt misstag av Cavalli-Björkman. Han borde lärt sig lite av läxan från SEB därifrån han i praktiken fick gå. I och för sig av delvis andra skäl.

Panaxia-affären ingick i ett projekt som kanske var strategiskt klokt för banken. Många var dock tveksamma till just Panaxia på marknaden. Man talade om att något var fel, men ingen kunde sätta fingret på vad. Så småningom stod det klart att  Panaxias verksamhet byggde på kriminella förutsättningar.

Nur har Forex fått en andra chans. Visst det kostade 50 miljoner, länk. Finansinspektionen har bedömt och sannolikt helt korrekt att bankens verksamhet är sund och har ett berättigande på marknaden. Om banken ska klara sig på sikt räcker inte detta. När Magnus Cavalli-Björkman, länk, länk, länk,  nu tvingas lämna banken krävs det att affärsnäsan blir mera utvecklad. Det är oklart hur mycket inspektionen har tryckt på för en VD förädnring. När det gäller affärsnäsan och entreprenörsandan kan sannolikt bara en familjemedlem bidra med. Dessutom är banken en familjebank. Någon av arvingarna får träda fram och bli exekutivt operativa. I annat fall gör man klokt i att sälja banken.

Bankens styrelse är i princip utbytt, Hans Hellqvist är dock kvar tillsammans med Forex-arvingarna. Det kan bli en lyckad nystart och man finner balansen mellan entreprenörskap och regler, men visst finns det utmaningar.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar