04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Internatskolor i blåsväder

Internatskolor har ett  berättigande. För en del elever är det den enda eller en av utomordentligt få möjligheter att få en meningsfull utbildning. Systemet med riksinternat och en speciell lagstiftning har rötter från en tid utan olika skolanordnare. Det har gjort att riksinternaten har fått en särställning. Det är olyckligt. Riksinternaten bör självklart i allt väsentligt har samma förutsättningar som andra skolor när man bedriver utbildning.

Sverige har kvar tre riksinternat, Sigtuna, Lundsberg och Gränna. Tidigare fanns fler. Solbergaskolans öde beseglades av Jan Guillou och de erfarenheter  han ”delade med sig” i boken ”Ondskan”.

Skolor som får medel från de allmänna ska självklart vara transparenta, länk. Det innebär att de som finansierar ska ha insyn i styrelsernas arbete. Det ska självklart gälla alla typer av friskolor. Om det innebär styrelserepresentation eller en lösning på annat sätt måste diskuteras. De fristående skolorna måste vara beredda att fundera över sin ledningsstruktur. Detta gäller både internatskolor och vanliga friskolor.

Lundsbergsskolan är legendarisk och har uppenbarligen tydliga för- och nackdelar, länk, länk. Ledning och styrning är i olika avseende allt för lite transparent. Det är ett av skolans problem. Effekten har blivit att skolan inte kommit tillrätta med de helt oacceptabla sidorna av ”kulturen” på skolan.

Den misshandel som skett på skolan är avancerad och kan svårligen komma ur ingenting. Det visar att skolan tyvärr har misslyckats i sitt värdegrundsarbete. Misshandel som denna ligger väldigt långt utanför vad ett samhälle kan acceptera, länk. En värdegrund är inte vad man säger sig ha för värderingar, utan vilka man utövar i det praktiska livet.

Lösningen för  Lundsbergs skola ligger inte i mer övervakning. Integritetsinskränkningar är ingen god grund för en sund värdegrund. Risken att internatskolelever gör oacceptabla saker är större. Föräldrar har självklart lättar e att bedriva uppfostran. Fortfarande är det inte omöjligt. Det gäller för skolorna att hitta nya former för att eliminera ”riskerna” i sin verksamhet. Om inte har internatskolorna ett lågt berättigande.

Internatskolor kommer att krävas i framtiden. Metodiken för skolorna kräver förnyelse i många dimensioner. Det är en grannlaga uppgift. Ett av problemen med riskinternaten just nu är att det dåliga rykte som skolorna får efter misshandelsfallen, länk spiller över på hela skolväsendet.  Ledningarna för skolorna i Lundsberg och Sigtuna har ett ansvar som är större än den ”egna” skolan.

Den granskning som Lundsbergs skola nu kommer att genomgå lär bli betydligt mera djupgående än tidigare. Det är osäkert om skolan kommer att överleva. En möjlighet för skolinspektionen är att stänga skolan. Något som skulle varit otänkbart för bara ett år sedan.

Det är inte fel på internatskolorna som sådana. Däremot brister både förnyelse och öppenhet. Traditioner är man däremot duktiga på att förvalta. Det vore synd om internatskolorna försvann, men ansvaret för att att de överlever ligger i skolornas egna händer.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar