07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kommunrevisorn Lars Åhman har avlidit

Hänt i Värmdö

Lars Åhman har avlidit i en ålder av 54 år. Han är för en bredare krets känd som ordförande för den lekmannavalda kommunala revisionen i Värmdö kommun.

Han avled under en cykelfärd i närheten av sin bostad.  Lars Åhman var vid sitt frånfälle kanslichef för UI, utrikespolitiska institutet. Han var tidigare en av cheferna på Djurönäsets konferensanläggning.

Lars Åhman var socialdemokrat med rötter i Norrland. Som socialdemokrat var han vice ordförande i arbetarkommunen i Värmdö.

Uppdraget som ordförande för kommunrevisionen är en av de centrala för att den lokala demokratin ska fungera. Följer tjänstemän lagar och regler? Finns det tillräckliga riktlinjer och regler för att skapa likabehandling? Är verksamheterna tillräckligt sparsamma så att slöseri undviks? Detta är några av de frågor som revisorerna ska försöka ge svar på. Man har till sin hjälp en revisionsbyrå där man lägger externa utredningsuppdrag.

Värmdös kommunrevision var eftersatt vid Lars Åhmans tillträde som ordförande. Respekten för kommunrevisionen var låg. Genom sitt sätt att vara skapade Lars Åhman sig integritet och respekt som ordförande i revisionen. Dessutom förbättrades synen på hela kommunrevisionen.

Lars Åman var lågmäld och saklig, men kunde välja de strider som behövdes. Han drog sig inte för att peka ut dem som inte gjorde sin del för att revisionerna skulle bli meningsfulla. Detta skapade disciplin och ökad ordning i hela kommunen. Lars Åhman vara bara i början av sitt värv. Nu rycktes han bort allt för tidigt.

Lars Åhmans död är självklart en förlust för hans närmaste, dessutom för hans parti och för en hel kommun. Tankarna går i respekt, ödmjukhet och värme till hans familj.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar