04162024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Likviditet viktigare än nyheter för börsen

Uppgångar och nedgångar på börsen kan han många orsaker. Nyheter är en vanlig orsak till kursrörelser. Oro i sig är en annan. Brist på nyheter, brist på goda nyheter, brist på dåliga nyheter kan skapa olika börsklimat. Nyheter och goda nyheter är andra drivkrafter.

En av de viktigaste orsakerna till kursrörelser är inte nyheter utan likviditet. Enkelt uttryckt ger mycket pengar ökade kursen och brist på pengar sjunkande kurser.Utdelningar ger inte sällan kursuppgångar. Placeraren måste ha något att placera sin likviditet i. Stora nyemissioner ger å andra sidan risk för kursnedgångar.

En motor för kursuppgångarna på många börser har under något år varit den Amerikanska Centralbanken, Feds så kallade likviditetsprogram. Det har otvetydigt skapat kursuppgångar. Inte bara i USA, utan i hela världen. Nu kommer stunden då det är dags att avveckla detta program. Ben Bernake har flaggat för att slutet på detta program är nära.

IMFs chef  Christine Lagarde har blivit orolig och kräver tydliga besked om exakt när och hur. För IMF gäller det förutsättningarna för att stabilisera nationer. Speciellt  gäller detta Euro-länder i kris. Feds likviditetsprogram har på konstlad väg gjort  gjort räddningen av stater enklare och billigare.

När likviditeten minskar eller att det finn hot om att den sinar händer det saker. I Asien ser vi just nu en effekt. Bombay-börsen fått skrämselhicka, länk och den Indiska valutan rupien har på kort tid förlorat 10% mot dollarn.  Manipulationer av  likviditet genom t.ex Fed i USA är ett kraftfullt redskap för att åstadkomma tilltro. Sidoeffekterna av denna typ av åtgärder är många. De effektiva finansmarknaderna är snabba att se möjligheterna i dessa miljöer. Här finns pengar att tjäna. Om det hade varit medicin hade man talar om biverkningar.

När marknaden tävlar mot regeringar vinner alltid marknaden. Trots detta utmanar stater marknaden. Ett kort ögonblick ser man ut att vara vinnare. I det långa loppet tar alltid marknaden hem spelet. Det är som den gamle spelare mot banken i kasinot. Det går att vinna ett tag, men sannolikheten talar ett tydlgit språk mot spelaren. Denna läxa är ofta dyrköpt. Sverige försökte spela mot marknaden med 500% ränta.

Nu är det Indien som nation som marknaden vill tjäna pengar på. Priset  för landet är devalvering och börsnedgång. Frågan är när politikerna ska inse att marknaden alltid vinner?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar