04162024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

När företag hotar det öppna samhället (och den fria marknaden)

Henrik Alexandersson, frihetlig och liberal debattör tar i de här artikeln upp hur kortföretagen agerar smakpolis och begränsar den fria marknaden. Artikeln har också publicerats på Henrik Alexanderssons blogg, länk

I går hade Tobias Lundqvist (sexleksaksbutiken Oliver&Eva), Per Pettersson(redaktör för Frihetssmedjan.se) och Christian Engström (ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet) en viktig debattartikel i AftonbladetLåt inte kortföretag ställa sig över lagen »

Ännu en gång handlar det om hur betalningsförmedlare (Visa, Mastercard, PayPal, Payson, bankerna m.fl.) stänger betalningskanalerna – utifrån egna moraliska och politiska värderingar. Det kan gälla skräckfilmsbutiker, nätbutiker för sexleksaker, anonymiseringstjänster på nätet eller politiskt obekväm verksamhet som Wikileaks.

De olika betalningsförmedlarna handlar ofta synkroniserat när de stänger betalkanalerna för någon. Och inte sällan skyller de sedan på varandra, så att ansvar på något magiskt sätt inte kan utkrävas.

Företags främsta prioritering skall vara att vara företag. Det vill säga att ägna sig åt sin kärnverksamhet. I detta fall att förmedla betalningar. Inte åt att leka moralpolis. Inte åt att strypa friheten på internet. Inte åt att tysta politiskt obekväma röster.

Allt som inte är uppenbart olagligt (i det land där verksamheten bedrivs) måste accepteras. Dels beroende på att antalet betalningsförmedlare är litet, att de synkar sin verksamhet och att de är totalt dominerande på marknaden. (Om det hade funnits en fungerande konkurrens hade situationen varit, i vart fall, mindre dålig. Men nu är det inte så.) Dels för att det blir en omöjlig situation för företagen om de skall börja granska all form av mänsklig verksamhet vars finansiella del går genom deras betalsystem. (Abortrådgivning? Röktillbehör? Bögporr? Konstverk av Lars Vilks? Bidrag till befrielserörelser runt om i världen? Utmanande badankor? Böcker av Sartre eller Rand? Otrogna makars hotellbokningar? Medlemsavgifter till vissa organisationer? Samhällsomstörtande konst?)

Vad som skall vara tillåtet respektive förbjudet, det skall beslutas i god demokratisk ordning. (Och i ett öppet samhälle skall förbuden vara så få som möjligt.) Detta är makt som inte skall ligga hos finansföretag, bakom stängda dörrar.

Sedan finns det en aspekt till, som jag tycker saknas i debatten. Visa, Mastercard, PayPal, Payson och våra banker är inga öar i en ekonomisk ocean. De ingår i koncerner, det förekommer korsägande och deras delägare har många olika intressen. Hur kan man känna sig säker på att dessa aktörer inte använder blockering av betalsystemen för att missgynna sina konkurrenter? Det vore i så fall ett synnerligen ofint tilltag, på en fri marknad.

Det är illa nog att vi har politiker som stiftar morallagar och som tar varje chans att styra och ställa över våra liv. Vi behöver inte ett extra lager av moraltanter i form av företag som skall tala om för oss vad vi får/kan göra eller inte. I en marknadsekonomi är det företagens uppgift att erbjuda oss konsumenter fria val, inte att begränsa dem.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar