04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Papperstidningsåret 2012

2012 var ett tungt år för Sveriges mediekoncerner.

Det största mediakonglomeratet Bonniers omsatte för 29,1 miljarder kronor. Marginalen var blygsamma 2,8%. En nedgång med året dessförinnan då den låg på 4,2%.  4,7 miljarder omsatte dagstidningarna. Man hade ett EBITA på 232 miljoner. För hela koncernen landade man på ett negativt resultat på 365 miljoner kronor. Nettoskulden är hela 7,89 miljarder kronor. Gooodwillposten är på hisnande 7,98 miljarder. Normalt sett hade man sagt att ett bolag som ser ut på det här settet är konkursmässigt. Koncernen lever på gamla meriter.

Varumärkena inom papperstidningar som Sydsvenskan, Dagens Nyheter och Expressen har det tufft. Dagens Industri fungerar däremot fortfarande rent kommersiellt, även om resultatet sjunker. De största utmaningarna när det gäller papperstidningarna är Dagens Nyheter och Sydsvenskan.  Årsredovisningen påminner om Titanic strax efter det att man gått på isberget, ingen fara. Sedan vet vi hur det gick.

Stampen som är mera renodlat tidningar med fokus i Sverige omsatte 5,3 miljarder. EBITA uppgick till 87 miljoner, jämfört med 420 år 2011. Soliditeten i koncernen är låg, 33%. 1,3 miljarder lyder nettoskulden på. Reavinster och återförd moms på 146 miljoner förskönar resultatet. Vi talar även här om ett negativt resultat. Trots detta tar ägarna och framförallt familjen Hjörne ut en utdelning på 95 miljoner kronor.

Gota Media ( Bland annat: Smålandsposten, Barometern och Kristianstadsbladet) omsatte 1,22 miljarder kronor. EBIT var på minus 21 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto sjunker från plus 101 miljoner till futtiga 4,4 miljoner. I Gota Media är skulderna blygsamma, 75 miljoner. Det som oroar är resultatet.

Ägarna är en stiftelse som i praktiken kontrolleras av företagsledningen. Insynen och transparensen är dålig. Egentligen vet inte n någon hur illa det är. Hemsidan är ett under av att inte berätta något. Det som talar till Gota medias fördel är att man är stor på lokaltidningar. Här finns fortfarande en viss marknad.

Schipsteds Svenska rörelse omsatte 4,2 miljarder Norska kronor och hade ett bokfört värde på 1,4 miljarder Norska kronor. Aftonbladet ökar sin EBIT till 288 miljoner från 218 miljoner. Svenska Dagbladet levererade en förlust på cirka 100 miljoner kronor efter finansnetto. Som delägare i Metro har man ytterligare en tidning som är väl konsoliderad i marknaden.

Koncernen Nya Wermlandstidningen omsatte 561 miljoner. Resultatet efter finansnetto är sunda 177 miljoner. I och för sig en kraftig försämring från 3531 miljoner. Här har man inga långfristiga skulder.

Gratistidningskoncernen Metros Svenska verksamhet omsatte 2012 327 (361) miljoner kronor med ett resultat efter finansnetto på 28,6 (41,4) miljoner kronor. Tillbakagångar, men fortfarande .

Lilla Nacka VärmdöPosten omsatte 35,4  (39,3) miljoner. Resultat efter finansnetto som inkluderar annonsförsäljningen i Densito Media blev 10 (14 miljoner). Sannolikt de bästa marginalerna i Svensk papperstidningsmedia 2012.

Slutsatserna för papperstidningsåret 2012 i Sverige är att lönsamhet finns lokalt, gratis eller i  kvällstidningen. Papperstidningen tappar överallt. Digitala medier täcker inte upp för nedgången för papperstidningen.

Bonnier har det sannolikt mest besvärligt på kort sikt. Jonas Bonnier har kombinerat dåligt lönsamhetsfokus med bristande timing. Gota Media får se upp. Tjänstemannastyre är aldrig bra. En del talar om gubbvälde. Den svaga soliditeten i Stampen kan skapa turbulens.

En sak är säker: 2013 blir inte bättre

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar