04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Tid för punktering av Bernake-bubblan oklarare

Så har Fed, den Amerikanska centralbanken publicerat sitt protokoll från mötet den 30-31 juli 2013, länk.  Det skedde i går vid 20 tiden svensk tid. Formellt sätt heter organet Federal Open Market Cemittee och förkortas FOMC. Det trettiosidiga protokollet är en genomgång av det ekonomiska läget.

Inför mötet har marknaderna i framförallt Indien och Turkiet reagerat med kursfall och valutakursjusteringar, Detta har Mårtenssons meningar kommenterat tidigare länk, länk. Avveckling av likvidittetprogrammet skapar effekter. Bubblor skapade av programmet brister.

För finansmarknaderna i världen och för riksabanker världen över är detta nödvändig läsning, länk, länk. Man konstaterar att tillväxten i traditionella tillväxtländer är positiv. I nya ekonomier är läget däremot ganska osäkert, med negativa förtecken. Inflationen i USA håller sig på modesta 1% jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten är ett problem. Räntorna på både Amerikanska statspapper och företagsobligationer är på väg upp.

När det gäller de omtalade likviditetsstimulanserna ska de avvecklas. Exakt hur och när är bankens styrelse inte helt överens om. Mycket talar för att man kommer att fasa ut programmet under större delen av 2014. Många bedömare menar att starten för nedtrappningen sker redan under september i år.

Jämfört med det tidigare mötet i juni var osäkerheten om vart ekonomin tar vägen större.

Marknadens aktörer tog emot beskedet negativt, länk, Marknaderna som är opportunistiska önskar självklart att likviditetsstimulanserna ska vara kvar. De smörjer marknaderna.

Det är värt att notera att det som framgår av protokollet avsåg läget i slutet av juli. Läget kan förändras och slutsatserna med det. Grekland skapar till exempel ny finansiell oro, länk vilket landet inte gjorde när sammanträdet hölls.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar