04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Tjänstepension vid 55? – nej säger ministern

I pensionsåldersutredningens betänkande uppmärksammade media inte problematiken med tjänstepensioner som kan tas ut från 55 års ålder. Mårtenssons meningar har uppmärksammat fråga tidigare, länk, länk

Nu tar socialförsäkringsminister Ulf Kristersson bladet från munnen. Möjligheten att ta ut försäkringen vid 55 års ålder vill ministern ta bort, länk, länk, länk, länk, länk. I stället ska tjänstepensioner kunna tas ut vid 61 års ålder, kanske vid 63 års ålder. Kristerssons idéer berör två grupper, den ena är de som har tjänstepensioner som är framförhandlade mellan fack och arbetsgivare och den andra gruppen är de privata pensionsförsäkringarna. Problemet är att ministern inte är part när det gäller dessa försäkringar. I det ena fallet måste han diskutera med arbetsmarknadens parter och i det andra fallet lagstifta mot försäkringsbolagen.

Frågan är bara hur ministern och regeringen tänker lösa detta? Det finns många avtal  och då talar vi om många hundra tusen, kanske mer som redan är ingångna med 55 års ålder som ett av avtalsvillkoren. Svensk rätt säger att retroaktiv lagstiftning inte är möjlig. Trots detta har olika regeringen brutit mot denna rättsprincip. Det ligger i korten att ministern och regeringen  sneglar åt retroaktiv lagstiftning ytterliga en gång. Det skulle allvarligt undergräva trovärdigheten för den Svenska rättssäkerheten. Nya avtal kan ha nya åldersgränser. Det innebär att en förändring kommer att ta tid och bli successiv. Frågan är om regeringen upplever sig ha den tiden att vänta. Frågan är hur en eventuell ny socialdemokratiskt ledd regeringen ser på saken.

Omsorgen om rättsäkerheten borde vara viktigare än snabba cash, även för regeringen

På facebook finns gruppen: rör inte min pensionsförsäkring, länk.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar