04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö verkar vilja slösa

Värmdö kommun har 1,5 miljarder lite drygt i räntebärande skulder. Till detta kommer en checkräkningskredit på 12o miljoner kronor. Totalt alltså drygt 1,62 miljarder kronor. I dag den 20 augusti 2013 är checkräkningskrediten inte utnyttjad. Till detta kommer andra skulder som pensionsskulder, totalt uppgår skulderna till någonstans mellan 3,55-3,6 miljarder kronor för tillfället. En ansenlig ryggsäck, ekonomiskt. Det är vad Värmdö kommuns medborgare är skyldiga.

I detta läge köpte Värmdö kommun Gustavsbergs hamnfastigheter för 147,5 miljoner i maj 2012.  I år lägger Värmd kommun ytterligare 100 miljoner kronor av lånade pengar för att köpa byggrätter av Vileroy & Boch. Det ökar de räntebärande skulderna till drygt 1,6 miljarder.

Så som om detta inte vore tillräckligt planeras ett upplevelsehus i Gustavsbergs hamnfastigheter. Kostnaden för ombyggnaden uppgår till 150-175 miljoner enligt kommunens egna beräkningar. Sannolikt kommer slutsumman att bli en bra bit över 200 miljoner. Det innebär att Värmd kommun riskerar att få sitt eget skryt- och slöseribygge till en kostnad av närmare 350 miljoner kronor. Totalt blir då kommunens räntebärande skulder hisnande 2 miljarder kronor, inklusive en för tillfället outnyttjad checkräkningskredit.

I upplevelsehuset funderar man på att låta Cirkus Cirkör härja. Detta lär inte bli utan kostnad för skattebetalarna. I den ursprungliga planen skulle kommunen betala motsvarande 10 öre på skatten för att få glädjen att ha en egen cirkus. Så som om det egna kommunfullmäktige inte skulle vara nog. Idén begravdes och det ansvariga finanskommunalrådet Anders ”Ankan” Bergman fick avstå från en presskonferens.

I ”upplevelsehuset” ska museer och bibliotek få husera. De som tänkt ut dessa tankar talar om att man är ”visionära”. Normala människor skulle säga slösaktiga.

Ett bibliotek fyllt av pappersböcker. Är det visionärt eller musealt? Vi kan nog drista oss till att mena det senare. Ett kommunalt bibliotek utan pappersböcker skulle däremot vara visionärt. Ett helt digitalt bibliotek kräver nästan inget utrymme. Bibliotekarierna kan här lättas nås digitalt, via nätet. Detta vore något fantastiskt.

Museerna och konsthallarna kan hitta nya former för att exponera sina samlingar. Här kan helt nya idéer få flöda. Ute och inne och det behöver inte ta den plats och kosta vad man nu tänker. Samarbeten med entreprenörer och nyskapare skulle kunna innebära något nytt och spännande. De planer som kommunala tjänstemän inte vill att medborgarna ska se är ganska traditionella. De planer som tjänstemän smider i hemlighet för ett upplevelsehus med föga nyskapande intecknar minst 17,5% av den kommunala räntebärande skulden. En skuld som ökar med 33% bara under 2013.

Vad de löpande kostnaderna blir är svårt att överblicka sannolikt blir det en cirka 30 öre på skatten. De som trodde att skola, vård och omsorg skulle prioriteras i Värmdö kommun lär bli djupt besvikna. I stället blir det upplevelser som kostar.

Kommunens finansminister Anders ”Ankan” Bergman verkar ha ”no limit i baren”. Han sätter inte stopp. I stället tillåter han att kulorna rulla. Man undrar när någon sätter stopp för galenskapen. När någon ställer krav på en person med den gamle Borgs eller Strängs sparsamhet. Vad som nu kommer att ske med vård, skola och  omsorg i detta kaos kan nog fler än en medborgare fråga sig.

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar