04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

”Ankan” borde gå på plankan

Vissa påstår med viss darr i stämman att ingen kan bli delvis gravid.

En annan fråga som intresserar oss är om någon delvis kan få sparke?. Frågan blir aktuell när Björn Blomkvist tvngades avgå med omedelbar verkan som VD för Värmdö kommuns helägda bolag, Gustavsbergs Porslinsmuseum AB.

Blomkvist är dessutom VD för Värmdö Bostäder som också ägs av Värmdö kommun. I båda bolagen sitter en miljöpartist som ordförande. I Porslinsmuseet Agneta Eriksson och i Värmdö Bostäder kommunalrådet Malin ”Måsen” Åberg Aas.

Relationerna till VDn i  Värmdö Bostäder har varit ansträngda. I vart fall om man får tro ledamöter i styrelsen för Värmdö Bostäder som Mårtenssons meningar talat med. I Porslinsmuseet däremot är man mera nöjda. Han blev mer som en räddande ängel. I Värmdö Bostäder däremot har man inte varit nöjd med det jobb han utfört. Därför fick han ett de facto ultimatum nyligen. Antingen avgår du som VD för Porslinsmuseet eller också har vi inget förtroende för dig som VD i Värmdö Bostäder. Detta var vad styrelsen i Värmdö Bostäder tyckte. Helst hade man nog velat att han skulle avgå från båda jobben. Ingen vågade dock säga det

Någon kommunikation mellan de båda ordförandena i denna fråga har inte skett.

Om man lyfter frågan till ett helikopterperspektiv, trots att miljöpartister ogillar helikoptrar av miljöskäl uppstår ytterligare en fråga. Vem bestämmer egentligen över Värmdö kommuns bolag? Av andra miljöskäl är det dags att se på organisationsfrågorna ur just ett helikopterperspektiv. Då ser man de felaktiga strukturerna. De som skapar en dålig arbets- och beslutsmiljö.

I de flesta kommuner skulle man säga kommunstyrelsens ordförande är den som ska ha sista ordet. Hon heter Monica Pettersson, trots att hon på sin telefonsvarare envisas med att hävda att hon är kommunfullmäktiges ordförande. Detta trots att hon lämnade detta uppdrag för över ett år sedan. Kanske behåller hon ”telefonsvaret” för att kunna sitta närmare kungen om han skulle bjuda till fest? Kommunfullmäktiges ordförande, borgmästaren sitter nämligen närmare kungen vid hans middagar än vad kommunstyrelsens ordförande gör. För vi kan väl aldrig tro att fru Petterson slarvat?

I normala kommuner hade Pettersson, Eriksson och Aas satt sig ned och Pettersson hade haft det sista ordet. Därefter hade man gjort en samordnad aktion. Den hade sett till hela Värmdö kommuns bästa. Så har man inte gjort här.

En av förklaringarna stavas Ankan. För läsarna av Mårtenssons meningar är denne ”Anka” välkänd. Det är Värmdös ”finansminister” Anders ”Ankan” Bergman. Han vill helst vara ansvarig för alla kommunens bolag.  Han talar själv ”mina bolag”. Häftigast  för ”Ankan” skulle det vara att bli koncernordföranden för kommmunens bolag. I normala kommuner skulle det vara Monica Pettersson som är det. Eftersom hon är kommunstyrelsens ordförande. Nu är inte Värmdö kommun normal och därför får ”Ankan” hållas.

Vad fru Pettersson förmodligen inte talar med ”Ankan” om är att den interna moderata kritiken mot honom är skarp. Ett inte obetydligt antal moderata medlemmar är inte nöjda med ”Ankans” arbete. Man önskar att fru Pettersson tar ett större grepp över ekonomin.

Om Värmdö kommun ska bli en vanlig kommun. En sådan som har små skulder och fungerar så bra organisatoriskt att medborgarna är nöjda krävs att kommunstyrelsens ordförande har sista ordet när det gäller kommunens bolag, Precis som det gäller med ekonomin i kommunen. Då invänder ju någon att det inte behövs någon ”Anka”

-Just det.

Det är där utmaningen ligger.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar