04172024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det märkliga valet, Kyrkovalet

Ett av del märkligaste valen har skett med avslutning i helgen. Det är kyrkovalet, länk, länk, länk., länk, länk. Valet kostar cirka 150 miljoner av pengar som kunde använts till verksamhet inom kyrkan, om man önskat detta. Valet är ett partipolitiskt val.

Det är ett resultat av av att kyrkan skiljes från staten. Så sent som 1951 blev det möjligt för Svenskar att lämna Svenska kyrkan. Innan dess var alla medlemmar vare sig man ville eller ej. I dag blir man medlem genom att döpas. Detta gäller från 1996.

Svenska kyrkan förstatligades av Gustav Vasa 1536 genom att den kanoniska rätten avskaffades helt och Sverige inte längre blev en kyrkoprovins inom katolska kyrkan. Redan 1527 beslutades Gustav Vasa var den var som skulle utse biskopar och staten drog in egendomar till staten. Det blev också brytningen med den katolska kyrkan.

Först 2000 skiljs kyrkan från staten. Det gör att Svenska kyrkan själv beslutar om sina angelägenheter. Man är på många sätt fortfarande organiserad utifrån förhållandena från 1593. I kyrkolagen sägs att Svenska kyrkan sk vara ”evangelisk Luthersk” och demokratisk.

Valet, kyrkovalet är på många sätt de sekulariserade partipolitikernas konstruktion. Partipolitiken har hängt kvar i kyrkan. Sakta men säkert har den dock minskat. Moderaterna har till exempel inför detta val lämnat kyrkopolitiken. Av tradition har centerpartiet och socialdemokraterna hållit fast vid sitt inflytande över kyrkan.

Partipolitiseringen har gett möjlighet för partier som miljöpartiet och Sverigedemokraterna att också engagera sig i partipolitiken.

I stiftsfullmäktige i Lunds stift fick Sverigedemokraterna 10,62%. I Stockholms stift fick Sverigedemokraterna 5,17, en ökning från 2,57%. I  några andra stift finns man inte alls. Exempel på detta är Gotland och Luleå. Socialdemokraterna fick i Stockholms stiftsfullmäktige  26,45% och centern 3,85%. I Lunds stift fick socialdemokraterna 26,84% och centern 11,64%.

12% röstar i kyrkovalet.

Det börjar bli dags att samtliga politiska partier släpper sitt grepp om kyrkan. Enbart då får kyrkans folk själv bestämma om hur man vill ha sin kyrka.

 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar