07212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hafsig budget för Värmdö

Hänt i Värmdö

En budget ska helst vila på rätt förutsättningar. Om inte är budgetprocessen ganska meningslös.

En som tyckte att budgetprocesser gav fel fokus i en organisation var tidigare chefen för Handelsbanken Jan ”Halvander” Wallander. Han avskaffade därför helt sonika budgetprocessen. Att Handelsbanken inte lidit någon större skada av det kan väl aktieägarna intyga. Snarare tvärt om.

I en kommun är det svårare att avskaffa budgetprocessen. Där är det inte fråga om att maximera vinsten. I stället är det fråga om att optimera effektiviteten och inte överbeskatta medborgarna.  Värmdö kommun går mot ett överskott under 2013 på i intervallet 60- 100 miljoner kronor för 2013. Trots detta funderar de styrande inte på att sänka skatten nämnvärt. Inte heller oppositionen har de tankarna.

Medborgarna som ska betala bland de högsta skatterna i länet lär inte jubla. Ett högt överskott indikerar att man är överbeskattad. Inte heller lär medborgarna känna att man får den bästa servicen.

Politikerna gör lite eller inget för att agera snabbt och kraftfullt. Det kan ske genom att ge tjänstemännen direktiv eller också genom att mera vara med och detaljstyra. Man ser inte över organisationen med dubbla nämnder och för mycket administrativ personal. Bara här finns minst 25 miljoner kronor att spara på årsbasis. Inte heller arbetar man tillräckligt med att på daglig basis trimma organisationen. Varför ställer man sig inte frågan om varför Värmdö kommun har ett så högt antal medarbetare per kommuninnevånare, utan att ha bäst service? Här finns flera tiotals miljoner ytterligare att spara.

Anledningen till att sparsamheten lyser med sin frånvaro kan stavas att ledningen inte vet på vilket ben man ska stå på. Antingen låter man tjänstemännen få fria tyglar att förverkliga mål eller också styr man på klassiskt gammalt kommunalrådsmanér á la Erik Langby i Nacka eller som Göran Johansson i Göteborg gjorde m. fl. I Värmdö försöker ledningen göra både och inte något. Det fungerar dåligt.

Den budget ”finansministern” Anders ”Ankan” Bergman vill att kommunfullmäktige ska godkänna är dåligt genomarbetad. Han har under en tid varit väl medveten om överskridanden i investeringesbudgeten. Trots det agerar han inte. På fråga om detta ”är man inte klara ännu”. Han berättar inte om att han själv inte informerat sig om projekteringsprocessen inför framtagningen av budget. Det lär oppositionen gjort. Anders ”Ankan” Bergman har som vanligt praktiserat ”bristande styrning”. Då är det inte underligt att man inte får ansvarsfrihet.

På onsdag är det dags för kommunens folkvalda att fastställa budgeten.

Förhoppningsvis den sista budgeten som bär slarvern Anders ”Ankan” Bergmans signum.

Unknown-5Han lär nämligen välja att lämna kommunalrådsuppdraget. Som fullmäktigeledamot lär ”Ankan” däremot fundera på att vara kvar

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar