04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hälsoundersökningar är skit

Det moderna samhället utvecklar olika ritualer. En av dem är hälsoundersökningar. Man ska gå till doktorn helst en gång om året. En sorts mänsklig kontrollbesiktning. Det ger status, speciellt med fancy adresser och lite ”high tech”. Så återstår frågan gör det oss friskare, länk?

En myndighet som det talas lite om är SBU, Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, länk. Man utför  ett viktigt arbete. Myndigheten granskar  om det man gör i vården fungerar. På så sätt blir faktiskt vården bättre och samhället sparar både lidande och onödiga kostnader.

Framförallt arbetar man med att sammanställa och utvärdera vad redan gjord forskning visar, det man på forskarspråk kallar för metastudier.Man går igenom den olika studierna och granskar dem var och en kritiskt och därefter ser man om det är möjligt at dra generella slutsatser. Om det är möjligt gör man det.

Nu har turen kommit till de generella, allmänna hälsoundersökningarna. Slutsatsen de tillför inte något, länk, länk, länk. Möjligen kan de gör folk lite sjukare.

Rapporten berättar en hel del om hur företagshälsovård bör bedrivas. Inte många vårdcentraler arbetar på ett sätt som ger effekt. Politiker driver frågan om utvecklad företagshälosvård. I många fall visar det sig mot bättre vetande. Det är dags att stanna upp och fråga sig vilken typ av företagshälsovård som främjar hälsa? Det är den som ska utvecklas. Staten bör också se över stödsystemen så att modern och hälsofrämjande företagshälsovård utvecklas.

SBU fyller en viktig uppgift. Man minskar slentrianen i vården och ser på resultat. Det är ett sätt som Svenska folket kan bli friskare på

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar