04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö kommun förlorar i rätten

Mark och Miljödomstolen upphäver detaljplanen för Näverängsvägen i en dom med nummer P3566-12.  I ett tidigare beslut  den  8 maj förra året hade länsstyrelsen i Stockholms län avslagit överklagandet. Kommunfullmäktige fattade beslutet den 30 mars 2011. Området det berör ligger i närheten av Viks skola.

En pikant detalj i sammanhanget är att tjänstemännen och kommunstyrelsens ordförande inte är överens om vad man tycker. Man skriver nämligen olika saker till domstolen. Detta får domstolen bena ut. Även domstolen tycker att detta är märkligt. Man kommer dock till slutsatsen att det kommunstyrelsen ordförande skriver är kommunens uppfattning. Sedan må tjänstemännen tycka vad man vill.

Ytterligare en pikant aspekt är en av de överklagande är kristdemokraten Diana Zetterberg Rogers. Hon är en av de boende i området. Man får väl anta att det är hon som hållit i pennan. Uppenbarligen på ett mera framgångsrikt sätt än kommunstyrelsen ordförande.

De som menar att kommunens organisation är otydlig och ineffektiv får vatten på sin kvarn. Generell verkar domstolen tycka att Värmdö kommun har en hafsig processföring. Med andra ord har inte resan mot beslutet varit bra genomförd av Värmdö kommun.

En som bör fundera extra noga är kommunalrådet Peter Frej som har ansvaret för planfrågorna i kommunen. Det är främst hans anseende som borde vara naggat i kanten genom domen.

En viktig diskussion i målet är om och hur en kommun kan lägga över ansvaret för gång och cykelvägar på medborgarna själva.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar