04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö kommuns budget presenterad

Hänt i Värmdö

Nacka Värmdö Posten fick den och en del andra media på nätet och i pappersform. Däremot fick inte Mårtenssons meningar, trots att man har både utgivningsbevis för papper och på nätet någon inbjudan. Det gäller naturligtvis den nya budgeten för Värmdö kommun och inbjudan till presskonferensen för att presentera den i torsdags, länk.

Finansministern i Värmdö verkar ha ”glömt bort” att Mårtenssons meningar finns. Då kan man ta tillfället i akt och meddela att det var just Mårtenssons meningar som avslöjade finansminstern Anders ”Ankan” Bergmans folkökning utanför den kommunala skolan i brunn. Budgeten kännetecknas av fortkörning i två avseenden. Kostnaderna i hamnen och den ökade låneskulden.

Som bekant sänks kommunalskatten med 17 öre år 2013. Det är nästan lika mycket som Värmdö kommun vinner på ett nytt skatteutjämningssystem, dvs 15 miljoner kronor 2014 och 5 miljoner ytterligare de kommande tvås åren.

Kommunen investerar nästan för en halv miljard kronor eller för att vara med exakt 474,3 miljoner. Av detta satsas 175 miljoner på hamnfastigheten som man köpte i Gustavsbergs hamn. Kostnaden var då 147,5 miljoner. Totalt satsas alltså 322,5 miljoner kronor. Till detta kommer omkostnader man haft på i storleksordningen 20-30 miljoner. En satsning på 350 miljoner i hamnen är mycket.

Den räntebärande låneskulden kommer att ligga på närmare 2 miljarder kronor när 2014 är slut. Skulderna ökar och ökar.

Skolan är satsningsområdet. Olika ”pengsystem” räknas upp. Kompetensen ska höjas. En differentierade skolpeng får miljöpartiet igenom. Delvis eftersom staten ställer krav på sådan. Läskunnighet är däremot inget prioriterat område. Märkligt kan man tycka eftersom det är centralt.

Något som lär glädja är att renhållningstaxorna sänks med 5%.

Några satsningar för att minska väntetiden på detaljplaner finns inte. I värsta fall får man fortfarande vänta 10  år på en plan.

Att en budget som hållits så hemlig innehåller så lite nyheter är märkligt. Det hade varit mycket bättre med en mera öppen process. Med en ny finansminister i kommunen efter Anders ”Ankan” Bergman lär det bli möjligt. Kanske kan denne nye man eller kvinna också få ordning på den galopperande låneskulden.

Fotnot: Budgeten och informationsmaterialet finns numera hos även Mårtenssons meningar, men en dag senare än för de andra. En moderat partisekreterare ombesörjde den detaljen.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar