04132021Huvudnyheter:

En halv budget för Värmdö kommun

Värmdös riksdag, kommunfullmäktige sammanträdde i går. Det var årets viktigaste sammanträde. Man skulle bestämma om hur medborgarnas skattepengar skulle använda. På många sätt blev mötet som man kunde förutsäga. Den styrande koalitionen fick som man ville. Lite små eftergifter utan kostnader blev det dock till socialdemokrater och centern.

När det kom till investeringsbudgeten och hur den skulle finansieras fanns den inte distribuerad till ledamöterna. Det hindrade inte herr finansministern Anders ”Ankan” Bergman att själv inneha ett exemplar.

Mårtenssons meningar har nämligen bilderna på den. Först en närbild.

Investeringsbudgeten i närbild

Investeringsbudgeten i närbild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan en översiktsbild över finansministerns egen plats i fullmäktigesalen, Gustavsbergsteatern.

Budgeten från herr finansministerns egen plats

Budgeten från herr finansministerns egen plats

I vart fall blev inte kvällen som Ankan önskat. Investeringsbudgeten, balanseringen och finansieringen av investeringsbudgeten blev återremitterade med röstsiffrorna 30 mot 21. Minoriteten ville veta mer underlag och faktiskt själva budgeten och förklaringarna till hur man skulle finansiera dem. Oppositionen litade tydligen inte helt på ”Ankans” blå ögon.

En förklaring till detta kan möjligen vara att herr Bergman som inte beviljats ansvarsfrihet och som under ett år löper risk att bli stämd för sin förvaltning inte höll med om att han inte beviljats ansvarsfrihet. Han ansåg själv i stället att detta var en ”politisk” inte beviljad ansvarsfrihet och sådana behöver man inte bry sig om i Bergmans värld.

Att den återremitterade budgeten var ett stort bakslag för honom råder det ingen tvekan om

Ett eller annat ögonbryn höjdes. Alla utom Bergman verkar veta antingen blir man beviljad ansvarsfrihet eller också inte. Några begrepp som ”politisk” eller ”opolitisk” ansvarsfrihet finns inte i kommunallagen. Möjligen i herr Bergmans huvud.

 

 

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar