04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Olika tolkning inom (s) gav omröstningsförlust

Olika meningar mellan socialdemokrater gjorde att den styrande koalitionen vann omröstningen om bostadsförmedlingen i Värmdö. Nu har kommunfullmäktige fattat en beslut om att Värmdö kommun ska ingå i Storstockholms bostadsförmedling.

När klubban skulle falla för att avgöra vilket beslut som fattats menade kommunfullmäktiges ordförande att frågan skulle återremitteras. 16 av kommunfullmäktiges ledamöter hade nämligen röstat för detta.

Kommunalrådet Peter Frej menade att det krävdes minst 16,3 röster för att återremittera ärendet.

Vid en överläggning inom presidiet och tjänstemännen på podiet där kommunfullmäktiges andre vice ordförande Jösta Claesson drev tesen att Peter Frej hade rätt. Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Max Ljungberg var inte på sin plats på podiet vid omröstningen vilket är en smula säreget eftersom han var med vid sammanträdet. I stället  deltog han först vid överläggningen. Nacka Värmdö Posten rapporterar också om ärendet, länk.

Utgången av ärendet hade säkert blivit en annan om kommunalrådet Annika Anderssons Ribbing och kommunfullmäktiges andre vice ordförande hade tolkat kommunallagen på samma sätt.

Nu lär ärendet med stor sannolikhet överklagas och beslutet om att ansluta sig till Storstockholms bostadsförmedling. Frågan som i så fall kommer att prövas är om det krävs fler än 16 ledamöter för att återremittera ett ärende om lagen talar om en tredjedel av de röstande. I det här fallet 49 personer.  En tredjedel av 49 är nämligen 16,3. Frågan är om detta tal ska avrundas uppåt eller nedåt. Denna  matematiska fråga ska märkligt nog inte avgöras av matematiker den ska i så fall avgöras av jurister.

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar