04172021Huvudnyheter:

Politisk strid kring Värmdö hamnars prestigeköp

Mårtenssons meningar har rapporterat om att det finns många frågetecken kring det kommunala bolaget Värmdö Hamnars köp av Stavsnäs vinterhamn AB för 7,5 miljoner kronor.

Nu visar det sig att socialdemokraterna reagerar kraftigt på det sätt som ärendet hanteras. På samma sätt som när det gäller skandalen kring Värmdövallen AB är man kanske inte oenig kring själva sakfrågan. Det är mer hanteringen man vänder sig mot.

I ett pressmeddelande konstaterar socialdemokraterna vad Mårtenssons meningar också fått erfara. ”Bolagsledningen vägrar lämna ut alla beslutsunderlag.” Socialdemokraterna menar dessutom att det faktum att man redan tecknat avtal  är i strid med ägardirektiven för bolaget.

Ärendet ska behandlas av Kommunstyrelsen nu på onsdag den 9 oktober.

Revisionsbyrån KPMG har gjort en rapport om affärens för- och nackdelar. Socialdemokraterna i kommunstyrelsen har begärt att få ta del av rapporten. Det får man inte.

Bolagets vd Michael Larkner har, efter samråd med majoritetsledningen och  bolagets ordförande Anders Bergman (FP) – valt att hemligstämpla den.

Motivet är enligt socialdemokraterna tunt: Man förstår inte hur det så kallade ”allmänna kan lida men”.

Det allmänna är medborgarna, som du och jag och ”men” betyder ekonomisk skada, säger Kenneth Ehrnstedt till Mårtenssons meningar. Jag förstår inte hur man får ihop resonemanget

Socialdemokraterna ställer sig frågande inför att skattebetalarna skulle skadas ekonomiskt av att få ett vettigt beslutsunderlag innan deras skuldsättning ökar med 7,5 miljoner kronor.

Bolaget har inte heller prövat om delar av handlingen kan lämnas ut. Eller det faktum att handlingen ska användas av förtroendevald i sin tjänsteutövning.

Socialdemokraterna menar också att Bolagsledningen med ordförande Anders Bergman (FP) i spetsen och vd Michael Larkner, har  brutit mot ägardirektiven genom att ingå en avsiktsförklaring om köp, innan kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige har beslutat om att sådana förhandlingar ska inledas.

Mikael Lindström, lokal partisekreterare för socialdemokraterna säger i en kommentar till Mårtenssons meningar ”att det är möjligt att bolaget är värt 7,5 miljoner kronor. Det är möjligt att det finns någonting i KPMG-rapporten som motiverar prislappen. Det vet vi inte eftersom vi inte får ut rapporten.

Vi accepterar inte att skattebetalarna förs bakom ljuset en gång till, som i fallet med Värmdövallen AB. Då glömde majoriteten och finanskommunalrådet att ta säkerhet i fastigheten för sin borgen. Agerandet kostade skattebetalarna 40 miljoner kronor och var en viktig grund för att Kommunstyrelsen inte beviljades ansvarsfrihet för 2012.”

Nu vill socialdemokraterna ”ha alla papper på bordet för att undvika ett ”Värmdövallen 2”.

Mårtenssons meningar konstaterar å sin sida att det är upp och nedvända världen. I de flesta kommuner brukar socialdemokraterna vara Slösa och borgarna Spara. I Värmdö är det tvärt om.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar