04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Skolan: Nacka i topp Värmdö mot botten

Lärarförundet har publicerat sin årliga ranking av skolkommunerna, länk.

Resultatet för Nacka kommun är att man hamnar bland de bästa i Sverige. För Värmdö kommun visar rankingen att man hamnar bland de sämre i Sverige. Nacka kommun klättrar och Värmdö kommun faller i rankingen.

Värmdö kommun är på plats 243 och Nacka kommun hamnar på plats 50.

Man kan diskutera mätmetoder och hitta felkällor. Lärarförbundets ranking är dock inte enbart en partsinlaga. Viktiga kriterier belyses i rankingen.

När man jämför grannkommunerna Värmdö och Nacka kan man undra hur det är möjligt att det skiljer så mycket mellan skolorna. Inte bara i denna ranking. Eleverna i Värmdö borde inte vara dummare än Nackas. Å andra sidan verkar Nacka ha en strategi för hur man rekryterar lärare. Skillnader som denna hat belysts i boken den orättvisa skolan, som skrevs av Stefan Fölster och Monica Renstig.

Ytrerligare svar får man när kommunstyrelsens ordförande i Nacka, Mats Gerdau intervjuas i Nacka Värmdö Posten, länk. Det börjar med att kommunstyrelsens ordförande själv är den som kommenterar. Det visar på att skolan är viktig, kanske viktigast för Nacka kommun. Gerdau förmedlar en strategi och ett genomtänkt förhållningssätt till skolan. Ledningen av Nackas skolor är tydlig.

I samma intervju kommenterar den samordningsansvarige för skolan Max Ljungberg resultaten. Han jobbar med frågan och förmedlar vidare att han tror mest på undersökningar där Värmdö hamnar högt. I vart fall är det svårt att tolka hans resonemang på annat sätt.

Att organisation och ledarskap är oklart för Värmdö skolor spelar naturligtvis stor roll för att det inte går så bra för skolorna. De nämner inte Ljungberg något om. Trots att detta borde vara bland de viktigaste faktorerna.

Om man ser på några faktorer i undersökningen är det skrämmande. När det gäller andel godkända från grundskolan hamnar Värmdö på plats 120 (27) Nacka inom parentes, Man hamnar på plats 278  (157) när det gäller hur många som klarar gymnasiet på fyra år. När det gäller högskolebehörighet på plats 142 (53). Övergång till högskola hamnar man på plats 190 (8).

Om man jämför dessa siffror med Nackas som är inom parentes är det ingen tvekan om vilken av kommunerna som är bäst skolkommun.

En av de viktigaste förklaringarna till varför Nacka lyckas och Värmdö misslyckas stavas politiker. Det är inte ideologierna som avgör. Däremot avgör människorna.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar