04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö vill köpa bolag till överpris?

Värmdö Hamnar AB eller som kommunens finansminister Anders ”Ankan” Bergman brukar säga ”mitt bolag” är i köpartagen. Nu är det dags igen för en affär på 7,5 miljoner . Man vill förvärva Stavsnäs vinterhamn AB, länk. Totalt sätt ökar genom affären Värmdö Hamnars skulder till hela 70 miljoner kronor.

Kommunen har genom Värmdö Hamnar AB har beställt en genomgång, en  analys av bolaget via revisionsbyrån KPMG.

I ett samtal med Mårtenssons meningar meddelade bolagets VD Michael Larkner i går att han inte kunde lämna ut rapporten som i mera formella sammanhang kallas för en ”due diligence”. Skälet till detta var att KPMG hade en passus i rapporten som förbjöd detta, enligt Larkner. Han skulle dock se till att detta problem undanröjdes och att Mårtenssons meningar skulle få ”due diligence” rapporten i dag på förmiddagen.

I ett mail till Mårtenssons meningar skriver Larkner nu i stället: ”Företagsbesiktningen kan lämnas ut vid ett senare tillfälle men betraktas som arbetsmaterial fram tills dess att parterna enats om innehållet i ett slutligt och bindande köpekontrakt/Värmdö kommunfullmäktige godkänt affären genom beslut som vunnit laga kraft.”  Larkner vill inte längre att man ska kunna granska köpet på ren svenska. Man kan undra varför?

Enligt Larkner ska man först sedan beslutet vunnit laga kraft få ut rapporten. Man kan undra vad det då är för vits med att granska beslutet. Vitsen är ju att fler än styrelsen i Värmdö Hamnar AB också ska kunna bilda sig en uppfattning av om priset är riktigt. Är priset rimligt eller för högt?

Till beslutet finns nu bara en tjänsteskrivelse där kommundirektören och ekonomichefen i kommunen tycker att priset är rimligt. Dessutom finns en uträkning kring priset som föga överraskande slutar på just 7,5 miljoner. Hur man kommit till den slutsatsen står det inget om. På en vinst av 482.000 kronor  år 2012 kommer man fram till att man har ett avkastningsvärde på fastigheten i bolaget på mellan 1,7 till 2,4 miljoner kronor.

Till detta lägger man sedan övervärdet på bolagets fastighet på 7,8 miljoner. Hur man kommit fram till detta står det inget om. Klar är att det rör sig om en kommersiell fastighet. Man drar helt korrekt av för det bokförda värdet och gör sedan ett antal korrigerar för olika poster. Vad man i hastigheten glömmer  är att man räknar avkastningsvärdet två gånger. Dels som bolag och fastigheten som sådan, en kommersiell fastighet vars övervärde helt är baserat på avkastningsvärdet.

Hade man inte räknat  i vart fall del av avkastningen två gånger skulle priset varit lägre. Hur mycket lägre är svårt att avgöra efter som en del av vinsten härrör från godshantering enligt Michael Larkner. Om man ska ta uträkningen som någon gjort som underlag för köpet borde köpeskillingen var 7,5 miljoner minus uppskattningsvis mellan 1,5-2 miljoner. Slutsaten är att kommunen med det presenterade underlaget köper bolaget cirka 1,5- 2 miljoner för dyrt. Med de underlag som finns borde priset vara cirka 5-5,5 miljoner.

Man undrar hur Anders ”Ankan” Bergman och VD Michael Larkner fick ihop det här? Vem har gjort underlaget?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar