04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Beroende av likviditetsdoping

Ekonomin i världen är inte hälsosam. Det vet de flesta, men så länge det finns likviditet behöver ingen göra det nödvändiga. Doping melodin för ekonomin.

Livet går vidare. Att riskerna blir större och större för den Amerikanska centralbanken FED och för den Europeiska centralbanken bryr sig inte så många om, länk. Fed har fyrdubblat sin balansräkning och ECB har fördubblat sin balansräkning. Det har skett unde de senaste fem åren.

Den Svenska centralbanken, Riksbanken funderar om man ska hoppa på dopingtåget, länk. Besked ges efter räntemötet i december.

Med mycket likviditet i omlopp konsumerar privatpersoner på kredit, länk. Priset för att skjuta upp betalningen är lågt.

Tyvärr ser det ut på samma sätt med politikerna. Man spenderar. Med räntor nära noll är frestelsen stor. Att kalkylerna sedan är väldigt känsliga för räntehöjningar bortser man från. Både det offentliga och privata aktörer har blivit beroende av doping.

Nu har världsekonomin gått på likviditetsdoping i fem år. Klart att det är svårt att sluta upp med det. Det finns faktiskt bortre gränser för vilka risker som centralbankerna kan ta innan inflationsbrasan får förödande effekter. Den bortre gränsen lär ligga 2-3 år bort. Då finns risken för den stora krisen. Räntor som snabbt stiger till 5-6% kan tvinga ganska många stater mot konkursens rand.

Ett av dessa länder är Frankrike. En kombination av ekonomisk tillbakagång och höjda räntor kommer att slå mycket hårt mot detta Europas nästa stora krisland, länk. För att inte tala om vilka konsekvenser det får för EU och Europa.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar