07212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Demokratins fiender

Den liberale och  frihetlige debattören  Henrik Alexandersson reflekterar i denna artikel över den hotade offentlighetsprincipen. Artikeln har också varit publicerad på Henrik Alexanderssons blogglänk

I dag har riksdagen lämnat sitt bifall till regeringens proposition om sekretess i det internationella samarbetet.

Det innebär att offentlighetsprincipen inskränks. Mer kommer att hemligstämplas. Insynen och möjligheten till granskning begränsas. Makten stänger dörrarna om sig.

”Demokratin mår bra av att granskas. Insyn i den offentliga verksamheten skapar garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka. Verksamheten angår oss alla. Medier och andra intresserade ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad den offentliga verksamheten själv väljer att informera om” skriver regeringen på sin hemsida. Sedan gör man det rakt motsatta. Medvetet.

Inskränkningen i offentlighetsprincipen motiveras bland annat med att vårt lands medlemskap i EU kräver detta. Då kan det vara bra att påminna om vad ja-sidan påstod innan folkomröstningen om det svenska EU-medlemskapet.

Då var den svenska offentlighetsprincipen ”icke förhandlingsbar”. Den borgerliga regeringen lovade att ”motsätta sig varje diskussion om förändring av offentlighetsprincipen”. Från riksdagens talarstol hävdade EG-ministern att offentlighetsprincipen ”är en omistlig del av vårt politiska och kulturella arv”. Vilket alltså var en bluff.

Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1776 och motiveras så här i tryckfrihetsförordningen. ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.”

Men nu börjar man alltså gå åt andra hållet. Demokratin har peakat.

Notera hur saker sammanfaller i tiden: Massövervakningen av folket rullas ut. Samtidigt stänger politikerna dörren rakt i ansiktet på medborgarna, genom att begränsa möjligheterna till insyn.

Det är verkligen så att ett av demokratins problem är att den kan avskaffa sig själv. I dag har Sverige tagit ett steg åt det hållet.

Eller som EU-kommssionens ordförande José Manuel Barroso kommenterade maktöverföringen från nationella demokratiska institutioner till Bryssels icke-valda byråkrater: Så länge beslutet om att minska det demokratiska inflytandet fattas under korrekt demokratiska former, då är det inget problem.

 

Henrik Alexandersson

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar