06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dyra ”bröder” köper dyrt

Värmdö hamnar AB är som bekant ute på shoppingtur. Fastighet efter fastighet köps. Värmdö hamnars innehav blir större och större. Skulderna ökar på ett oroande sätt. Har man skattebetalare som står för notan spelar det ingen roll.

Nu vill Värmdö Hamnar AB prestigeköpa företaget Stavsnäs Vinterhamn AB. Underlagen för köpet har både styrelsens ordförande Anders ”Ankan” Bergman och VD Michael Larkner velat hemlighålla. En rapport från KPMG vill dessa herrar först lämna ut när skattebetalarna inte kan backa affären. Man kan undra varför?

Nu kommer förklaringen. Bolaget Värmdö hamnar vill betala 7,5 miljoner kronor är nämligen bara värt 3,8-4 miljoner kronor. En oberoende värdering som Värmdö kommunstyrelse beställt visar detta, länk. Värmdö kommuns hamnledningen vill trots detta betala dubbla marknadsvärdet för Stavsnäs Vinterhamn AB.

Det spelar ingen roll att marknadsvärdet bara är hälften av vad Värmdö hamnar vill betala. Affären kommer att genomföras. Argumentet är att den fastighet som det förvärvade bolaget äger kan ha ett större värde i ett plansammanhang för just Värmdö Hamnar. Visst påminner det om en dåres försvarstal.

Sanningen är att Anders ”Ankan” Bergman och Michael Larkner har förhandlat dåligt. Man har inte varit professionell. De som får ta hand om notan är Värmdös skattebetalare. Hade man skaffat sig riktiga underlag hade priset blivit lägre. Nu var herrarna allt för ivriga. Det är regel nummer ett i en förhandling. Var aldrig för ivrig. Det driver upp priset.

Att Bergman och Larkner sedan försökt dölja att man gör en dålig affär hedrar dem inte. Självklart ska man vara minst lika sparsam med kommunens pengar som med sina egna. Man får förmoda att ingen av herrarna skulle betala dubbla marknadspriset för en resa till Kalifornien eller dubbla pris för ett hus i Haghulta. Då hade man avstått.

Det minsta Larkner och Bergman borde göra är att lägga alla kort på bordet.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar