06022020Huvudnyheter:

Nya problem för Obama

Läget för president Obama mörknar allt mer, länk. Det som skulle blivit den stora klang och jubelföreställningen, Obamacare verkar inte attrahera dem som reformen var tänkt för. Det räcker inte med att  förklara resultatet med datastrul. Bara en bråkdel har valt Obamacare.

Nästa område som Obama-adminsitrationen hade tänkt sig reglera var Wall street. Nya regler för vad bankerna får och inte får skulle komma senast före årsskiftet 2013/1014. President Obama valde en lösning som innebär att begränsa hela sektorns handel för egen räkning. Bara när bankerna agerar så kallat ”market makers” dvs där man ställer kurser verkar bli tillåtna. Ett tidigt förslag om att gå tillbaka till den gamla och väl fungerande ordningen med banker som tar risk, investmentbanker och traditionella banker övergavs. Skälen till detta är oklara. En sådan lösning hade nämligen på ett relativt enkelt sätt ökat tilltron till hela finansindustrin. Man hade vetat vilken typ av motpart man hade. Sektorn hare blivit mera transparent.

Med den reglering man nu tänker sig blir det för det första svårt att få de fyra departementen som ska formulera lagen att dra åt samma håll. För det andra mobiliserar Wall street hela sin lobby-apparat. Sist och slutligen är det svårt att dra gränser. Det kommer att bli svårt att avgöra vad som är tillåtet och vad som är förbjudet.

I detta läge blir Obama återigen presidenten som lovar, men som inte kan leverera. Mycket snart lär den politiska makten vara så eroderad för denna president att man inser att reformer måste vänta. Det krävs en president med kraft för att reformera. Wall street behöver reformeras, kanske inte på det sätt den nuvarande presidenten tänker sig, men strukturen är ålderdomlig och systemet har inbyggda allt för stora risker.  Bilden av en president som inte förstår marknaden och som är näringslivsfientlig blir allt klarare.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar