07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Övervakning: På spaning efter den integritet som flytt

Storebror vet mycket och vill veta ännu mer.

Efter dragkamper om FRA lagen nåddes en vad många tyckte en dålig kompromiss. Sedan lagen stiftats har FRA fått ytterligare möjligheter till avlyssning. Dessutom har den så kallade FRA shoppen öppnat. Myndigheter kan beställa övervakning från FRA. Dessutom lämnar myndigheten FRA ifrån sig mycket material utomlands, länk. Vanliga svenskar har blivit handelsvara i underrättelsebranschen De senaste årens förändringar har rejält minskat den privata sfären för vanliga hederliga svenskar.

Trots detta vill FRA ha ännu mer, länk, länk, länk, länk, länk.

Post och Telestyrelsen (PTS) förbereder ett förslag som borde få de flesta att få kalla kårar, länk. Det kallas ITS27, en standard, ett gränssnitt som innebär att SÄPO får direkt tillgång till alla medborgarnas mail och telefontrafik. Man vill tydligen ha total övervakning.

Som vanligt försöker polisen och FRA tona ned, länk, länk. Ett mycket långtgående förslag. Sanningen är att om förslaget går igenom går från ett avlyssnings- till ett överakningssamhälle. Georg Orwells mörka framtidsvision i boken 1984 kommer om förslaget att gå igenom att övergläsas av Sverige.

Ännu så länge är proteststormen mindre än vad den borde vara. En myndighet som har reagerat är dock Datainspektionen. Man menar att polisen skulle tagit kontakt innan man börjar förhandla med operatörerna, länk. Minst två operatörer har hittills vägrat. Det är Tele 2 och 3. De menar att förslaget är en dålig idé, länk.

Bland dem som protesterar finn advokatsamfundets generalsekreterare Ann Ramberg, länk, länk. Så här skriver Ramberg i ett inlägg på sin blogg:

”Skälet till varför samfundet ska agera resolut är att det handlar om att försvara grundläggande demokratiska värden. Det är inte bara Advokatsamfundets skyldighet, utan det är alla enskilda advokaters uppgift. Advokater har ett särskilt ansvar att försvara den demokratiska rättsstaten och dess principer.

Dessa principer är inte bara hotade. De synes till och med närmast övergivna, av såväl Storbritanniens premiärminister som Sveriges regering, när det kommer till USAs massavlyssning. Utrikesministern har förkunnat att eftersom alla länder ägnar sig åt avlyssning så är USAs avlyssning av Europas medborgare och dess regeringschefer inte något att hetsa upp sig över.”

En annan är den centerpartists riksdagsmannen Frecrick Federley, länk.

Den centrala frågan är vilket syn samhället har på sina medborgare. Är de en tillgång eller ett hot? Kan man lita på väljare och undersåtar eller inte? Han man uppfattningen att det bor en potentiell lagbrytare och terrorist i var och en kan man möjligen förstå övervakningsvansinnet. Nu visar vedertagen och oberoende forskning och statistik på motsatsen. Då blir frågan mer om myndighetskleptomani. Sådan borde kunna lagföras.

En annan fråga är när andra partier än piratpartiet ska stå upp för integriteten, länk. Den värdesätter fler högre än vad många politiska partier verkar tro.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar