04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Socialdemokratin för platt skatt?

Politik är det möjligas konst. Det visar fackföreningsrörelsens tankesmedja Katalys, länk, länk. Man presenterar sina tankar om morgondagens skatter och skattesystem. Utredningsrapporten från tankesmedjan är mycket blandad, länk. Rapporten består av spännande nytänkande och skrämmande idéer om kraftigt ökad statlig skuldsättning parat med ett skattetryck på 50%.

Bland det som överraskar är att man föreslår platt skatt på 34%. Därefter menar man att skatten på arbete och kapital ska vara densamma. Gåvor och arv ska få samma skattesats dvs också 34%. Ovanpå detta vill man helt avskaffa bolagsskatten.

Det som är viktigt är inte vad man föreslår. Utan frågan är som så ofta vem som föreslår. I vart fall har ingen talat om nyliberalism när Katalys presenterar sina förslag. Vad som förvånar är att facket kan presentera platt skatt utan några protester. När centern gjorde samma sak i sitt idéprogramförslag blev det ett ramaskri. Nu har Katalys ”gömt” förslaget bakom massiv farlig ökning av statens skuldsättning och ett ökat drastiskt skattetryck.

Att skattesystemet måste bli enklare och ha väsentligt minskad progressivitet. Platt skatt är förmodligen lösningen. Progressiv skatt bör försvinna. Vinsterna för samhället är begränsade. Fusk och skatteplanering är två saker som talar mot progressiv skatt. Dessutom är utbytet för staten mycket begränsat. En proportionell skatt är att föredra. Vilken skattesatsen ska vara är en annan fråga. Tanken om att den ska ligga nära kommunalskattesatsen är intressant

En skatt som bör återintroduceras är fastighetsskatten som har många positiva effekter. I vart fall om man får tro Katalys.  Att fastighetsskatten är den hatad av medborgarna rör inte Katalys i ryggen. Med sänkta skatter på arbete skulle kanske skatten kunna accepteras.

Att det behövs ett nytt skattesystem är klart.

 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar