07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Bilen är död – leve bilen

Bilen som frihetssymbol var en av 1900 talets viktigaste. I stereotypen sitter mannen och kör, kvinnan åker med. Man tar sig dit man önskar. Fart och frihet hör ihop. Baserat på detta paradigm har ett antal bilföretag har utvecklat fart till att bli det kanske viktigaste köpargumentet.

För det stora antalet biltillverkare finns två stora problem. Det första stavas överkapacitet, länk . Det andra stavas fel kapacitet.

Ett litet fåtal Europeeiska biltillverkare som gör premiumbilar tjänar goda pengar. I USA ser läget lite mera ljust ut. Kineser och Japaner har också en något bättre situation, även om den underliggande problemen är den samma. Den största delen av industrin blöder. I USA har man stängt fabriker och har ett betydligt mindre problem med överkapacitet. Däremot har de stora tillverkarna en stor andel fel kapacitet, vilket kan straffa sig på några års sikt. Det finns bland annat för liten kapacitet när det gäller miljöbilar.

Den stora utmaningen är dock en helt annan. Konceptet bil håller i tysthet på att förändrats. Det är inte längre en självklarhet att köpa en bil. Man kan dela den med andra. Myndigheterna och en del premiumtillverkare, länk, länk vill inte längre ha mannen bakom ratten. Inte kvinnan heller för den delen. Det är datorn och tekniken som ska styra. Autopiloten flyttar in i bilen.

Det nya konceptet är den självstyrande bilen, länk. En bil där datorn, autopiloten står för körningen. Inga hastighetsöverträdelsen inga onödiga risker. Behovet av den egna bilen är också borta till stor del. I vart fall i de större städerna. Där beställer man efter en bil som själv kör hem och kör dit man ska. Ensam med familjen eller tillsammans med andra mer som en taxi. Bilolyckorna kommer att minska. Enligt de flesta bedömare ned till närmast ingenting. 1% av olyckorna kanske inte kan undvikas. Antalet bilolyckor med dödlig utgång skulle kunna räknas i ental i Sverige. Samma utveckling kommer vi att se på lastbilssidan.

Nästa effekt är att utnyttjandet av bilarna blir större. Det gör att antalet bilar som behövs blir radikalt färre. Analyser talar om att det krävs 10% av de bilar som finns i dag eller ännu färre. Bara det en enorm miljöåtgärd. Tänk på vad detta gör för trängseln. Det kommer att ställa krav på en annan typ av infrastruktur också. Miljöbilen är inte bara en bil utan bensinmotor. Det finns färre av dem utan att det blir sämre för bilåkaren. Utnyttandet av bilen som är löjligt lågt kommer att  skjuta i höjden på ett sätt som ingen trodde var möjligt.

Bilindustrin står för sin hittills största utmaning. Överkapaciteten på sikt är inte 30%. Den är sannolikt 80-90%. Konsumenterna vill hellre ha en bil från Google, länk.

De nya självstyrande bilarna finns inte bara på ritbordet. En del av dem finns i verkligheten. Tekniken är inte komplicerad och dyr. I allt väsentligt finns den redan. Det största hindret är att lagstiftningen inte är anpassad för denna typ av bilar. Det kan ta tid. Inom 10 år kommer den självstyrande bilen att börja fasas in på marknaden. Redan tidigare kommer de första experimenten i lite större skala, länk, länk. Inom 20-30 år är bilen så som vi känner den i dag ett rent museiföremål.

Snabba bilar kommer att köras av entusiaster på speciella banor. Det kommer att minska marknaden för prestandabilarna. I det nya bilparadigmet blir tillvalen helt andra. Bilen av i dag är döende – Leve den nya bilen.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar