04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

I Folkpartiet på Värmdö – Vaktavlösning

Vaktombyte i det lokala folkpartiet på Värmdö. Kommunalrådet Anders Bergman försvinner efter nästa val. Ordföranden Fredrik Sneibjerg lämnar sitt uppdrag redan vid årsmötet.

Makten i folkpartiet koncentreras nu i en man, Anders Gullander. Om det inte skär sig med partikollegorna lär han kliva fram ur skuggorna och vara den starke mannen.  Att han bakom kulisserna varit en av de starkaste under många år är helt klart. Nu kommer han också att vara frontfiguren.

Något konkret politiskt flaggar han inte för i folkpartiets lokala nyhetsbrev. I stället avslutar Anders Gullander med att det han står för ”Egentligen mest ör självklarheter”. En ganska speciell programförklaring. Han verkar fortfarande vara kvar i de outtalade tankelinjerna. Bakom fasaden finns många tankar. De är de medlemmarna är mest intresserade av.

Gullander är ett oskrivet kort. Gullander värnar om borgerligt samarbete.Vänligheten är väl dokumenterad. Han har ganska ofta rört sig i gränslandet mellan opportunism och taktiskt tänkande.  Nu gäller det att staka ut en politisk linje och löpa den i mål.

En debatt på Nacka VärmdöPostens nätupplaga om industriområdet Ekobacken här för leden visar på Gullanders tänkande, länk: Han värnar om samarbete med miljöpartiet.  I vart fall offentligt. Internt lär han vara mer tveksam. Samtidigt uttryckte sig Gullander så oklart att det tog två inlägg för honom att bli tydlig. Han har en stor lojalitet mot andra politiker. Hur stor lojaliteten mot väljarna blir är mera oklart. Gullander kan överraska och bli en lyckträff, med et är inte säkert.

Vem som axlar uppdraget som föreningsordförande efter Fredrik Sneibjerg är är oklart.

Kommunfullmäktigelistan är fastställd. Så här ser den ut:

1 Anders Gullander 2 Britt Lindmark 3 Allan Sooman 4 Fredrik Sneibjerg 5 Eva Rosenthal 6 Lars-Erik Wåhlström 7 Ursula Magnusson 8 Viktoria Axelsson Martinovic 9 Gary Baker 10 Manuel Lindberg 11 Ulf Falkenberg 12 Bengt Norgren 13 Lars Öhrman 14 Claes-Göran Klingberg 15 Moa Grankvist 16 Lennart Qvarfordt.

Två nya kandidater har tillkommit genom den öppna nomineringprocessen, Eva Rosenthal och Gary Baker på plats 9. Det tidigare stjärnskottet Pia Hedström finns inte med på listan. Definitivt en förlust för partiet.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar