04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

SAAB – Nevs: Den stora blåsningen

Så var det dags för nästa akt i dramat om bilbolaget som inte verkar vilja dö. Vi talar om SAAB Automobile i Trollhättan. Numera ägt av det mystiska konsortiet NEVS.

I går ”producerades” den första SAAB bilen efter konkursen 2011.

Den 2 december kablas nyheten kablas ut över världen, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk, länk.

Ingen i media verkar ha ställt det viktiga frågorna? Hur är detta möjligt? Inte heller reflekterar man över om det NEVS-SAAB säger är möjligt.

Näringsministern är med och förgyller tillställningen. Inte heller hennes medarbetare verkar ha gjort hemläxan. Man har inte heller ställt frågorna som borde ställas. Hade man gjort det skulle nog inte näringsministern medverkat.

Första frågan är definitionen av att ”producera en personbil” ?

I fallet NEVS-SAAB har det gått till så här, enligt en vad flera källor med god insyn i hur det gått till berättar för Mårtenssons meningar.

NEVS köper 72 SAAB 9,3 av Kvarndammen AB, en auktionsfirma. Dessa är tillverkade av det ”gamla” konkursade SAAB. Därefter har personal på NEVS monterat ned bilarna, del för del och försett de olika delarna med nya produkt/artikel/serienummer.

Några av bilarna man köpte saknade motor eller hade fel motor. Därför köpte NEVS  ”rätt” bensinmotorer av Origo, gamla SAAB Parts AB, den gamla SAAB koncernens reservdelsbolag. Numera ägs Origo av Svenska staten.

Enligt en källa kan det vara en komplettering med max 100 nya delar av åtskilliga tusen som finns i en SAAB bil. Det nya i bilen är någon enstaka procent.

Sista steget NEVS-SAAB ”produktion” är att delarna i de sönderplockade SAAB:arna monteras i hop igen. Nu är den nya SAAB 9,3 producerad. Hänger ni med?

Den andra frågan är definitionen av ordet serieproduktion ?

För att starta en produktion av bilar på ett löpande band krävs avtal med ett antal underleverantörer, har NEVS-SAAB alla dessa avtal ?

Nej, det saknas ett antal avtal enligt vad källor säger till Mårtenssons meningar. Bland annat har underleverantörer Lear Corporation som bland annat levererar säten till bilar tackat nej till att leverera. Flera andra nyckelleverantörer är inte klara eller har hittills tackat nej. Det innebär att när ljuset släckts och de 72 bilarna från Kvarndammen är  återmonterade eller om man kallar det ihopmonterade kommer linjen att stå stilla. Detta lär inte dröja speciellt lång tid. En reguljär produktion liggs åtskilliga månader bort i tiden kanske till och med ett år bort.

Har NEVS-SAAB ordnat sin finansiering ?

Enligt källor i finansbranschen har NEVS-SAAB vänt sig till investmentsbanker för att lösa rörelsekapitalbehovet. Källor på de investmentbanker som Mårtenssons meningar varit i kontakt med har hittills inte accepterat uppdraget. Man vill ha garantier för att pengar kommer från Kina. I annat fall tror man det inte är värt mödan att försöka hitta kapital. Det är komplicerat och riskfyllt att satsa i NEV-SAAB. Därför står projektet fortfarande efter nästan ett år utan rörelsekapital. Det innebär att någon produktion inte kan komma igång. Underleverantörer vill ha betalt. En del till och med förskott.

Gårdagens visning var därför inget annat är en variant på den stora blåsningen. Man kan undra varför inte de grundläggande och centrala frågorna ställdes i går och varför näringsministern medverkade. Detta borde inte varit någon nyhet.

Dens stora frågan hur vågar både NEVS-SAAB och de andra inblandade ?

 Detta har hänt:

2010-02-23 Spykers köp av SAAB bolagen genomförs
2011-09-07 SAAB bolagen ansöker om företagsrekonstruktion
2011-09-08 Tingsrätten avslår ansökan om företagsrekonstruktion
2011-09-21 Hovrätten beviljar företagsreskontruktion för SAAB bolagen
2011-12-19 SAAB blagen sätts i konkurs
2012-04-09 Edgångssammanträden i Vänersborgs tingsrätt för SAAB bolagen
2012-06-13 Nevs köper SAABs konkursbo
2012-07-30 Planerat datum för övertagande (skjuts upp eftersom pengar saknas
2012-10-03 Nevs undertecknar slutavtal och betalar köpeskillingen

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar