04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Slussen: frågan som aldrig dog

Vanligen tar diskussioner och debatten slut när en detaljplan vunnit laga kraft. Det tidpunkten  när sista domstolen fastställt planen. Så ser det inte ut i fallet slussen. Möjligen kan någon relevant domstol inte tagit ställning ännu när det gäller Slussen.

År 2014 arbetar olika aktionsgrupper vidare och vill något annat än vad politikerna beslutat. En av de mest aktiva är den så kallade plan B. Dessutom pågår en namninsamling för att få till stånd en folkomröstning om Slussenbeslutet.

Till detta kommer att utgången av valet i Stockholms stad är mycket osäker. Vad kommer ett socialdemokratiskt-miljöparti-vänsterstyre att göra om man får makten? -River man upp beslutet?

Man kan som betraktare undra varför en fråga som Slussen inte kan underställas en beslutande folkomröstning. Det borde dessutom vara befriande för politikerna. för att inte tala om vad det skulle innebära för medborgarna.

I botten ligger en insikt hos alla inblandade om att något måste göras åt Slussen. Den stora stridsfrågan är vad som ska göras. Just den frågan har stötts och blötts under flera tiotals år. Konsekvenserna av en ombyggnad av Slussen är i huvudsak två: 1) det slutgiltiga resultatet och 2) det som sker under själva byggtiden.

Kaoset under byggtiden borde vara så kort som möjligt och så begränsat som möjligt. De som framförallt drabbas av detta är de som bor i Nacka och Värmdö kommuner. Vad som sker under byggtiden har Stockholms exploateringskontor beskrivit i en promemoria daterad 2014-01-14.

Bland konsekvenserna kan nämnas att: Katarinavägen stängs helt under 4 år, Skeppsbron stängs för bilar under 4 år, Munkbron får bara ett körfält, förbindelsen Stadsgården och Gamla stan stängs under minst 6 år, 2 av 4 körfält på Stadsgårdsleden stängs.

Folkungagatan kommer att vara pulsådern. Hit förs bilar och minst fem busslinjer. Belastningen i Söderleden ökas. 4 nya busslinjer kommer att gå här. Saltsjöbanan få busstrafik inifrån stan till Henriksdal. Eventuellt byggs en bussterminal på pontoner utanför Slussen. En bil/bussresa från Lugnet till centrum som i dag tar 20 minuter under rusningstrafik kommer att ta nästan det dubbla, 38 minuter. Sannolikt måste två provisoriska broar byggas från Söder till Gamla stan.

Byggtiden, kaoset för det klubbade förslag är cirka 7-8 år. Anhängare av den så kallade förslag B, menar att deras förslag halverar den tiden och att kaoset under processen är betydligt mindre. www.slussenplanb.nu Dessutom hävdar man att förslaget är väsentligt billigare 4-4,5 miljarder mot den kubbade förslagets 7,7-12 miljarder kronor.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar