04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö köper dyrt och säljer billigt igen

Värmdö kommun köper och säljer. Idén verkar vara att köpa dyrt och sälja billigare. Affären där Värmdö hamnar före årsskiftet köpte Stavsnäs vinterhamn AB var ett exempel på där kommunen köpte till ett värde som inte kan rättfärdigas av normala affärsmässiga principer.

Nu går man vidare på den inslagna vägen. En ny fastighethet köps till överpris, länk, länk. Gustavsbergs köpcentrum är på deken. Självklart vill därför fastighetsägaren Stena lämna området. Idealköparen är förstås kommunen. Stena äger den fastighet som inhyser bland annat Handelsbanken och Nordea. Värderingen lyder på 22 miljoner kronor, med ett värderingsintervall på plus minus 10%. Det innebär ett lägsta pris på 20 miljoner och ett högsta på cirka 24 miljoner kronor.

Nu ställer sig vän av ordning frågan var en prislapp ska hamna.

De flesta skulle nog mena att med förutsättningarna i Gustavsbergs centrum skulle prislappen ligga närmare 20 än 22 miljoner kronor. Ett affärscentrum som Gustavsbergs har stora problem. Till detta kommer att en del av fastigheten inte är uthyrd. Det innebär normalt sett ett prisavdrag. Alternativt garanterar en säljare hyresintäkten under 3-5 år. Om detta hade skett skulle prislappen kunnat ligga i mitten av intervallet. Om inte, dvs som nu borde priset varit närmare 20 miljoner kronor.

Den tjänsteman som utformat tjänsteskrivelsen reflekterar inte. Man ställer heller inte frågor för att resonera över rimligheten i priset. 24 miljoner borde med förutsättningarna som råder i detta fall indikera att man inte ska genomföra affären.

I den tjänsteskrivelse som ligger till underlag för köpet motiveras inte varför priset är satt 20% högre än lägsta priset. Det borde det ha gjort. I stället talar det mesta för att kommunen betalar 4 miljoner för mycket av skattebetalarnas pengar. Kommunen säljer i samma affär en byggrätt- Det gör man utan vinst. Här borde kommunen sett till att få en handelsvinst. I stället blir det som vanligt: köpa dyrt och sälja billigt.

Man kan undra vem som genomfört denna dåliga förhandling?

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar