04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kompetenta panelhönor i styrelsedansen

Organisationen Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup intervjuades i Sveriges Radios lördagsintervju i lördags, länk, länk, länk, länklänk, länk., länk, länk.

Samtalet mellan näringslivets främste företrädare i Sverige och intervjuaren spände över många områden. På vissa områden navigerade direktör Spendrup på hemmavatten. I andra fall på djupt vatten.

Försvaret av marknadsekonomin och frihandeln försvarade Spendrup resolut. Dock missade han den viktiga poängen att frihandel och demokrati är siamesiska tvillingar. Det humanistiska argumentet för frihandel borde betonats. Sedan finns det självklart många andra av ekonomisk karaktär.

När det kom till kvotering och feminism var det klart att Spendrup inte kände sig lika hemmastadd. I sak borde det vara rimligt att inte vara feminist. Däremot är det mera tveksamt att peka på okunskap om feminism som ett skäl att inte vara feminist. Det hade varit bättre att tala om att begreppet har ett antal olika uttolkningar. De är betydligt fler än vad som framgår av SAOL (Svenska Akademins OrdLista)

Att vara för likabehandling av män och kvinnor borde direktör Spendrup kunnat kostat på sig. Det hade gått bra att hänvisa till att just detta av SAOLs definition av feminism.

När Spendrup menar att det finns för få kompetenta kvinnor som kan sitta i bolagsstyrelserna talar han i nattmössan. Allt för många kompetenta kvinnor utanför styrelserna är en av näringslivets stora utmaningar. Det finns många kompetenta kvinnor till olika styrelsevärv. Däremot blir de i många fall panelhönor i styrelsedansen. Det förlorar både företagen och Svensk konkurrenskraft på. Synd kan man tycka. Här borde Svenskt Näringsliv gå i bräschen för att hitta former för att få in fler kvinnor i styrelserna.

Det är märkligt att Jens Spendrup inte berättade hur det är på hemmaplan i Spendrups Bryggeris styrelse. Där är 4 kvinnor av totalt 11 ledamöter. Det kunde Spendrup tagit som utgångspunkt för att ett arbete pågår. Det var ett öppet mål som han missade.

Svenskt Näringsliv är en viktig resurs i den offentliga debatten. Näringslivet är utsatt och det är inte utan att man önskar att man kunnat finna en man med gamle ordföranden Curt Nicolins förmåga att tala klarspråk och väsentligheter.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar