04172024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Max 4 uppdrag för bankernas styrelseledamöter

Nu kommer ett nytt EU-direktiv, länk som är tänkt att skapa bättre banker. Idén är att den som sitter i en bank ska ha ett begränsat antal styrelseuppdrag. Tolkningen av direktivet för Svenska förhållanden är att den som sitter i en systemviktig bank inte ska få ha fler än 4 styrelseuppdrag. Anledningen till direktivet är att EU upplevt att det funnits styrelseledamöter som inte tagit sitt uppdrag på allvar.

En av effekterna av denna reglering som vi direkt ser är att styrelsearvodena i de systemviktiga bankerna kommer att öka kraftigt. Swedbank visar vägen med en rejäl ökning, länk. Den officiella förklaringen att man inte längre få statsgaranterade lån är bara en delförklaring. Den verkliga förklaringen är att den som måste skära ned antalet styrelseuppdrag från 6, 7 eller 9 (i vissa fall ännu fler) vill inte minska sina intäkter.

Styrelseordföranden Anders Sundström får en höjd ersättning med en miljon till 2,7 miljoner (i detta finns också  ett kommittéarvode).

En annan effekt är att styrelseproffsen ser över sina uppdrag och om man ska vara kvar i banksektorns bolagsstyrelser. En styrelseledamot i Swedbank, norrmannen Olav Fjell avböjer omval på grund av reglerna. Marcus Wallenberg avböjde omval i Stora Enso på grund av reglerna.

Ytterligare en konsekvens är att vi kommer att få en uppdelning i två typer av styrelseledamöter. På sikt kommer detta att innebära att bankerna kommer att få mindre kompetenta styrelseledamöter är resten av näringslivet. Kanske inte en helt önskad effekt.

På kort sikt kommer direktivet att ge större ändringar i storbolagen styrelserna vid bolagsstämmorna 2014.

EU-direktivet tar inte hänsyn till att styrelser är konstruerade på ganska olika sätt och fungerar ganska olika. En Engelsk styrelse, ett board är sammansatt och fungerar på ett ganska annorlunda sätt en än svensk styrelse. Det Tyska systemet skiljer sig från den Svenska. Ägarkonstruktionerna är också mycket skiftande i Europa. Det ger också effekter. Trots olikheterna är lösningen enligt EU är att ingen ska ha fler än fyra styrelseuppdrag.

Man kan instämma i att en del styrelseledamöter har för många uppdrag. Det är ett problem. Lösningen på bankernas problem är däremot inte talet 4.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar