04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö: Miljöpartiet Maxar

Miljöpartiet i Värmdö gör rockad på förstaplatsen. Max ”Lemuren” Ljungberg blir förstanamn på listan och signalerar att det är han, MAX som ska ta över som kommunalråd, gärna med ansvar för skolfrågorna. På andra plats kommer nuvarande kommunalrådet Malin ”Måsen” Åberg Aas. Detta är kanske miljöpartiets Maximala lista.

Bland medborgare i gemen väcker rockaden kanske inga känslor. Samtidigt är just Ljungberg en av orsakerna till varför Värmdö kommun får en folkomröstning om skolorganisationen i kommunen. Hos ett antal tusen medborgare väcker Ljungberg med säkerhet starka känslor.

Hans sätt att på eget bevåg stänga de vanligen öppna sammanträdena i den nämnd där han är ordförande har väckt undran och stark kritik. Polisanmälningar mot medborgare som misshagat denne politiker har varit en annan del av ledarskapet. Att sedan polisanmälningarna lagts ned och Ljungberg själv blivit granskad talas det mindre högt om av Ljungberg.

I en intervju med Ljungberg med Mårtenssons meningar menar han sig vara okontroversiell. Enligt Ljungberg själv har han ett gott samarbete med kollegorna i den styrande koalitionen och med tjänstemän i kommunen. Samtidigt talar ledande politiker som vill vara anonyma, av risk för repressalier från Ljungberg om att han är svår att samarbeta med. Vredesutbrott och en sorts ”prinsessan på ärten” attityd när det gäller den egna personligheten är två faktorer som gör det besvärligt. En annan ledande politiker i koalitionen talar om att om Ljungberg finns kvar finns inte koalitionen kvar. Ytterligare någon menar att han inte förstått den organisation han verkar i som politiker.

Ljungberg passar i intervjun på att beskylla Mårtenssons meningar för att ”ligga på gränsen” och ”sprida rykten”. Mårtenssons meningar konstatera att det gäller i vart fall när de uppgiftslämnare som åberopat källskydd. Ljungberg menar samtidigt att Mårtenssons meningar ibland kan vara underhållande.

En ledande socialdemokrat menar att Max Ljungberg är ett problem när det gäller att skapa ett eventuellt nytt styre. Man får till och med överväga ett samarbete med moderaterna, men det är min helt privata reflektion menar samma person.

Ledande tjänstemän vill först inte kommentera ordförande Ljungberg. En topptjänsteman säger efter försäkringar om källskydd att ”Ljungberg är problematisk”.

Bilderna kring miljöpartiets toppnamn, mannen som ska vara MAX för miljöpartiet i Värmdö är olika. Ljungberg själv har en klar bild. Den omgivning Mårtenssons meningar talat med ger en annan.

Nu är det upp till väljarna att recensera miljöpartiet i Värmdö.

Frågan är MAX eller MIN?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar