04162024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

EBIT, EBITDA och nu EBITDAM

Hur beskriver man bäst ett företags vinst?

Bland professionella  företagsanalytiker använder man olika former av EBIT (Earnings before interest & taxes) för att göra detta. I dag använder allt fler EBITDA som är ett sätt att beskriva resultatet före avskrivningar. I en värld med framförallt mycket förvärv och inte sällan förvärv av goodwill, förväntansvärden och avskrivningar på dessa önskar man kunna beskriva företagets verkliga vinstgenerering.

Så här definierar wikipedia, uppslagsverket på nätet begreppet: ”EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar (inklusive goodwillavskrivningar).”

När företagens verksamhet blir allt mer baserade på nätet  där det gäller att snabbt ta marknadsandelar finns ytterligare utmaningar för den som ska bedöma ett företag, kostnaderna för marknadsföring.  Ibland är de hisnande stora. Andra företag investerar mindre. Därför kommer ytterligare ett sätt att beskriva vinsten i ”EBIT format”. Numera finns begreppet EBITDAM. Det betyder: Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization and marketing.

Rätt använt kan detta begrepp visa på den underliggande styrkan i ett bolag, speciellt om man verkar på nätet eller många andra områden också förresten. Valet bolaget och dess ledning  gör, om man satsar lite eller mycket på marknadsföring går att synliggöra. Genom EBITDAM blir det lättare att jämföra olika bolag före marknadsföringsinsatserna. Sedan är det upp till var och en att göra sin tolkning av om mycket eller lite marknadsföring är bra.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar