07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Stampen Media Group mot gravöl Schibsted ökar

Stampen Media Group, Sveriges näst största media grupp, efter Bonniers har publicerat sitt resultat för 2013, länk. Det är en dyster läsning. På samma sätt som Bonnierkoncernens minimalistiska information om 2013 som också är dyster läsning.

Omsättningen i Stampen-gruppen minskar med 507 miljoner kronor.  Det innebär att man backar med 7,5%. Nu omsätter man bara 4,88 miljarder kronor.  Av detta är 2,86 miljarder tidningsverksamhet, mot 3,2 miljarder året före. På denna omsättning tjänar man försumbara 42 miljoner. Året innan var intjäningen 130 miljoner. Tryckeriverksamheten backar omsättningsmässigt till 1,87 miljarder, men ökar vinsten till 97 miljoner.

Rörelseresultatet för hela koncernen  minskar med nästan 50 miljoner till 256 miljoner kronor. Finansnettot är minus 121 miljoner. Stora nedskrivningar har krävts på 790 miljoner av tillgångarna i tidningarna. Soliditeten faller från 33% till 22%. Resultatet är ett minus på 862 miljoner kronor. Rörelsemarginalen är 1% mot förra årets 1,6%. 500 medarbetare fick lämna koncernen under 2013.

Nya medier, framtiden omsätter 0,59 miljarder. Tillväxten är negativ med 2 miljoner kronor. Några pengar tjänar man inte på denna verksamhet.

Verksamheten i tidningskoncernen Stampen styrs inte längre av företagsledningen. Det är banken, bankerna som styr. Självklart vill de ha tillbaka de pengar man lånat ut. Alla inser att nu är det en kapplöpning mot tiden. Gratistidningsföretaget Mitt i i Stockholmsregionen kan vara nästa försäljningsobjekt för att lugna bankerna eller också är det än hårdare neddragningar i papperstidningarna.

Papperstidningarnas död är en sorts svältdöd. När man närmare analyserar det kan man också tala om att papperstidningen har en kronisk lungsjukdom. Annonsörerna, de som gav syre till tidningarna flyr. De som tidigare gav den prenumererade papperstidningen liv kan inte längre se skälet till varför det är bra att annonsera i Göteborgsposten eller Göteborgstidningen. De gamla centertidningarna verkar gå samma öde till mötes som centern själv.

Gratistidningarna i pappersformat verkar fortfarande leva utan respirator.

Snart vågar sig kanske Gota Media, Sveriges fjärde största mediakoncern ut och berätta om hur det gick 2013. Att det gick dåligt vet vi. Frågan är mer hur dåligt det gick?

Schibsted i Sverige är är något helt annat, länk. Intäkterna ökar från 3,5 miljarder till 3,77 miljarder kronor. På denna omsättning tjänar man 363 miljoner kronor. I och för sig en minskning från 424 miljoner 2012. Fortfarande är resultatet 10% (12% 2012) av intäkterna (EBITDA). I resultatet avspeglas minskade intäkter för Svenska Dagbladet och Aftonbladet och ökade investeringar i digitala medier. Hos Schibsted tjänar man pengar på blocket.se och bytbil.se och hitta.se. På koncernnivå är 50% av omsättningen nya medier och 65% av resultatet.

Norge leder mediakampen mot Sverige i Sverige.

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar