04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kritik mot Bergman bland kollegor och kombattanter

Efter  Mårtenssons meningars avslöjande, länk om att det helägda kommunala bolaget Värmdö hamnar håller på att sätta igång ett miljardprojekt är förvåningen och irritationen stor.

En ledande allianspolitiker som önskar vara anonym hade igen aning om att projektet hade så stora dimensioner som det har. ”Bergman har mörkat”, menar denna ledande politiker, som åberopar källskydd.  Så som ärendet har drivits har vi närmast blivit förda bakom ljuset. Projektet borde drivits mycket mer transparent än vad det gjorts. Det är anmärkningsvärt att Bergman talar om Värmdö hamnar som ” sitt bolag” fortsätter samme kollega.

En annan ledande politiker som vi talar med menar att det finns en risk att Bergman försöker få allt för mycket av detta kostsamma projektet att bli en kommunal investerings. Det borde skötts på ett annat sätt av Bergman säger denne politiker. En annan ledande politiker säger att detta är en total kalldusch. Vi borde fått information om storleken på projektet långt tidigare.

Bland både ledande kollegor i den ledande koalitionen och bland ledande oppositionspolitiker finns en känsla av Bergman inte planerar att lämna ordförandeuppdraget i Värmdö hamnar AB. Man beskriver från både kollegor och kombattanters sida det som olyckligt om Bergman inte lämnar uppdraget som ordförande i Värmdö hamnar vid årsskiftet.

Skälet som man talar om är att uppdraget har skötts mer med fokus på att stärka Bergmans eget ego än att tänka på kommunens bästa i första rummet. Mårtenssons meningar har sökt Anders Bergman som inte återkommit till oss för att ge en kommentar.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar