04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Likabehandling i Värmdö kommun

Hänt i Värmdö

Korrekt och lika behandling av olika aktörer inom de konkurrensutsatta områdena skola och omsorg borde vara en självklarhet. Idén med konkurrensutsättningen är att öka valfriheten för medborgarna. Det är i vart fall tanken.

Nu visar det sig att Värmdö kommun inte når upp till detta, i minst ett fall.

Bolaget Ulna ab lämnade in en intresseanmälan om att få bedriva föreskoleverksamhet. Allt enligt kommunens instruktioner. Den 28 mars har kommunen utan att ha givit bolaget Ulna möjligheten att vara med utsett en annan anordnare. Enligt bolaget borde man getts möjlighet att utveckla sin intresseförfrågan så att kommunen haft möjlighet att pröva Ulan som anordnare. Kanske borde man till och med gjort en upphandling.

Ansvarig nämnd är Finansieringsnämnden för utbildning. Genom agerandet från kommunens sida riskerar man ytterligare en ny rättsprocess. Bolaget skickade nämligen den 22 april ett ganska surt brev till Värmdö kommun om vad som skett. Det förefaller som Värmdö kommun inte har behandlat alla aktörer korrekt och rättvist.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar