06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Opinionsundersökning: Mobilisering är det som räknas

Valet i september utvecklar sig allt mer till att vara en fråga om mobilisering.

Novus analys av väljarflödena för april visar detta tydligt, länk. För moderaternas är det 248 000 tusen väljare som är osäkra på om man ska välja moderaterna ytterligare en gång. Däremot är det ”bara” 147 000 som lämnat moderaterna och kommer att rösta på socialdemokraterna.. Socialdemokraterna har 104 000 osäkra väljare. Inte underligt är det 64 000 av partiets väljare som gått till vänstern. Centern och kristdemokraterna har  58 000 respektive 53 000 osäkra väljare,

Mellan september 2010 och april 2014 har andelen osäkra ökat med 519 000 väljare. I dag är soffliggarpartiet det överlägset tredje  största ”partiet” med 16%. 95% av dem som är osäkra i dag röstade i riksdagsvalet 2010.

I EU valet är det också spännande, länk, länk .

Här är det centern som ser ut att bli den stora förloraren om man återigen från tro Novus opinion. länk. Man verkar bli utan egen representant i Bryssel. Det i valet tydligt EU kritiska kristdemokraterna går framåt och verkar med råga klara sitt mandat med 6,4% av väljarna. Piratpartiet ser ut att klara ett mandat, av tidigare två. Även EU kritiska sverigedemokraterna verkar komma in i parlamentet med 6,6% av rösterna. Enligt denna opinionsundersökning går moderaterna bakåt och socialdemokraterna får en ganska måttlig framgång, jämfört med tidigare opinionsundersökningar och valet 2009.

Båda valen avgörs av mobilisering. De partier som förmår mobilisera de egna kommer att göra bra resultat.

Väljarströmmarna över till alternativen verkar däremot vara mindre attraktiva än att inte rösta alls. Detta är socialdemokraternas stora problem. Genom att lägga sig så nära moderaterna som man gjort öppnar man dels för ett flöde åt vänster och ger sig in i en ”skönhetstävling” om vem som är bäst på att bedriva nya moderaternas politik. Kanske hade Håkan Juholt i en del avseenden lyckats bättre än vad Stefan Löfven nu gör. Den tidigares positionering skulle på lite sikt kanske gjort att partiet hamnat på siffror som är i paritet som vad Göra Persson lyckades med i sitt sista val. Så här sett i backspegeln var det trots tillbakagången för Persson socialdemokraternas sista framgångsval, sett med deras egen självbild av storleken på partiet.

Moderaterna ser inte ut att få tillräcklig mobilisering i EU valet. Socialdemokraterna får det devis. Piratpartiet ser också ut att mobilisera en del av sina väljare och kunna sitta kvar. Centern har det besvärligt. En Adaktusson-effekt verkar vara på gång för kristdemokraterna.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar