04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Opinionsundersökningar i EU val ger lite vägledning

Europaparlamentsvalet brukar vara en mardröm för opinionsinstituten, länk. Detta val är inget undantag. En kort valrörelse och svårt för väljarna att får grepp om vad de olika partierna står för för att man bestämmer sig sent. Detta i kombination med lågt valdeltagande gör det svårt att lämna tillförlitliga prognoser.

De två stora partierna, socialdemokraterna och moderaterna ligger i princip på samma nivåer som man gjorde vid samma tidpunkt före förra valet. Sedan förlorade man kraftigt. Blir det som vanligt eller uppstår ett nytt mönster?

I de senaste två Svenska Europaparlamentsvalen  har det funnits en uppstickare. Det började med Junilistan och förra valet var det piratpartiet. Blir det en ny och i så fall vilket parti?

Så här ser valresultaten ut vid de fyra val som hållits i Sverige. Valet denna gång kommer att bli en rysare, som vanligt

Antal röster Andel röster (av giltiga röster)
1995 1999 2004 2009 1995 1999 2004 2009
Moderaterna 621 568 524 755 458 398 596 710 23,2 20,7 18,2 18,8
Centerpartiet 192 077 151 442 157 258 173 414 7,2 6,0 6,3 5,5
Folkpartiet 129 376 350 339 247 750 430 385 4,8 13,9 9,9 13,6
Kristdemokraterna 105 173 193 354 142 704 148 141 3,9 7,6 5,7 4,7
Miljöpartiet 462 092 239 946 149 603 349 114 17,2 9,5 6,0 11,0
Socialdemokraterna 752 817 657 497 616 963 773 513 28,1 26,0 24,6 24,4
Vänsterpartiet 346 764 400 073 321 344 179 182 12,9 15,8 12,8 5,7
Junilistan .. .. 363 472 112 355 .. .. 14,5 3,5
Piratpartiet .. .. .. 225 915 .. .. .. 7,1
övriga partier 73 284 12 031 54 577 179 817 2,7 0,5 2,2 5,7
ogiltiga valsedlar 44 166 59 077 72 395 59 015 .. .. .. ..
ej röstande 3 824 464 4 075 691 4 243 406 3 860 742 .. .. .. ..

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar