04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö: Omröstning om Max Ljungbergs ledarskap

I Värmdö har det hållits folkomröstning om skolorganisationen, länk. Valdeltagandet låg på cirka 36%. I Europaparlamentsvalet var valdeltagandet 48%. En bra siffra för en lokal folkomröstning

75% sv de röstande svarade ja på frågan som var formulerad så här: Tycker du att kommunen ska ta fram en ny skolorganisation med berörda föräldrar, lärare och kommunens nämnder?

En övervägande majoritet vill alltså ha en ny skolorganisation och att processen när man tar fram den nya organisationen ska vara bättre. Omröstningsresultatet är en svidande kritik mot den miljöpartistiske skolpolitikern och utbildningsstyrelsens ordförande Max Ljungberg. Organisationen och processen bär hans signum. Visserligen är förslaget baserat på arbete bland tjänstemän i Värmdö kommun, men det är politikerna som fattat beslutet.

Processen kring den nu kritiserade organisationen blev mycket rörig. Många övertoner kom att klinga. JO har kritiserat Max Ljungberg för delar av handläggningen. Ljungberg själv polisanmälde eller i vart fall påstod sig ha polisanmält medarbetare och medborgare. Motanmälningar gjordes. Av polisanmälningarna blev inget annat än att polisen la ned undersökningarna.

Medborgare och medarbetare i skolorna i Värmdö kommun vittnar däremot till Mårtenssons meningar om att Max Ljungberg uppträtt hotfullt i samband med processen. Andra talar om att hans agerande för honom olämplig som politiker. Inom det egna partiet har han däremot fått en starkare ställning. Han toppar den lokala miljöpartilistan till kommunfullmäktige.

Enligt vad Mårtenssons meningar erfar är Ljungberg återigen anmäld till rättsvårdande myndigheter i sin roll som ordförande.

Man kan tycka att en folkomröstning blir ett trubbigt instrument för att döma i en så sakligt sätt komplicerad fråga. Speciellt när frågeformuleringen är så utformad som den är. Samtidigt borde nu den högst ansvarige politikern Max Ljungberg ställa sig frågan om det inte är dags att avgå. Folkomröstningen är på många sätt ett ja eller nej till just Ljungbergs ledarskap och omdöme. Folket säger till 75% att de inte gillar hans beslut och de processer han har haft ansvar för.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar