04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

185 miljoner kan bli 230 i Charlottendal

På onsdag är det sammanträde med Värmdö kommuns riksdag, kommunfullmäktige. Ett av förslagen till beslut rör en borgen.

Värmdö bostäder AB, kommunens helägda bostadsbolag ska bygg 130 bostädet och förskola på den omdebatterade Charlottendalstomten. De flesta är säkert förvånade över hur kraftig exploateringen blir av tomten. Andra undrar säkert om kategoribostäder som dessa är en klok idé. Låt vara att det är ungdomsbostäder. Är det egentligen klokt att inte blanda olika grupper i ett och samma område. Erfarenheter från exempelvis Stockholms stad är inte så goda. Den enda typ av kategoribostäder (som inte är vårdrelaterad) som  verkar fungera är studentbostäder. Detta är inget som Värmdö kommun tagit intryck av. 185 miljoner kronor ska kommunen gå i borgen för, dvs finansiera. Att bolaget själv lånar pengarna är bara en teknikalitet.

Nu räcker det kanske inte med 185 miljoner kronor. JM som är den som tillhandahållit fastigheten menar att kommunen brutit avtalet för att kunna använda tomten. Man har stämt Värmdö kommun på 40 miljoner för detta. I värsta vall kan alltså exploateringen kosta 185+40+advokatkostnader, dvs uppåt 230 miljoner kronor.

Att påbörja bygget innan rättstvisten om vem som har rätt till marken är avgjord är arrogant. Det är ett agerande som Värmdö kommun borde hålla sig för god för.

Normalt uppkommer inte tvister som dessa. Den politiska ledningen i en kommun brukar finna lösningar på konflikter som denna. Varför Värmdös politiska ledning väljer strid kan man undra?

 

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar