04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Mats Gerdau tar initiativet i Nacka-valet

Moderaterna i Nacka rivstartar valkampanjen inför höstens kommunfullmäktigeval. I en skrivelse undertecknad kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau vill man satsa på it kunskap för de äldre i Nacka. Så här skriver Mats Geradau:

”Nu måste vi bryta det digitala utanförskapet hos äldre. Bara hälften av pensionärerna använder internetbank, ännu färre bland kvinnor. Och alltför få deltar i sociala medier. Vi vill inte att delaktighet ska stavas ålder. I en genuin demokrati ska alla ha tillgång till verktygen, därför behöver internetmognaden öka så att alla äldre blir fullvärdiga medlemmar i dagens samhälle.

I Nacka finns snart 15 000 pensionärer. De flesta är friska och välmående och deltar aktivt i samhällslivet. Nacka är, och ska vara, en bra kommun att vara aktiv senior i. Ett område där äldre dock inte är så delaktiga är på nätet och i sociala medier, även om Sveriges modernaste pensionär (92-åriga Berthel Nordström, som dagligen är uppkopplad) bor i Nacka.

Internetanvändningen avtar tyvärr starkt med högre ålder. Enligt de senaste uppgifterna från Stiftelsen för internetinfrastruktur använder 20% av 65-75-åringarna aldrig internet och hela 60% av personerna över 75 år är aldrig uppkopplade. Samtidigt har nästan alla tillgång till internet, 90%. Det är alltså andra faktorer som gör att man avstår. Att man inte är intresserad och att det är för krångligt är de huvudsakliga skälen.

Aktuell forskning från Umeå Universitet visar att internet, Facebook och sociala medier kan ge äldre personer ett rikare liv och motverka ensamhet, nedstämdhet och isolering. Social interaktion med hjälp av ny teknik kan förbättra äldres psykologiska tillstånd och livskvalitet.

Men även rent praktiska frågor underlättas av om man är internetanvändare. Kombinationen av ett allt mer kontantlöst samhälle och endast varannan pensionär använder internetbank går inte ihop. Nyhetsbrev, biljett- och tidsbokning och ”TV on demand” är andra exempel där uppkoppling förenklar vardagen.

Den unga generationen är född med internet och sociala medier. De som är i arbetsför ålder får utbildning och träning via jobb och studier, men de äldre riskerar att lämnas utanför. Det har förvisso blivit bättre även för äldre, men vi tycker att det är dags att ta ett ordentligt språng nu.

Vi vill att alla pensionärer, till låg kostnad, ska kunna få en grundutbildning i internet så att man klarar internetbank, maila och lär sig grunderna i hur sociala medier fungerar och vad de kan användas till. Kommunen bör i samarbete med t ex SeniorNet och pensionärsorganisationerna bidra till att sådan utbildning kommer till stånd. Med ett stöd på ca 500 000 kr/år under tre år från kommunen bör efterfrågan kunna mötas och sannolikt snabbt återbetala sig i form av ökad delaktighet och stimulans. Lämpligen kan SeniorNet få i uppdrag att samordna och anlita seriös utbildningsaktör. Kostnaderna bör kunna rymmas i budgeten för kommunstyrelsen.

För moderaterna i kommunstyrelsen

Mats Gerdau ”

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar