07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Två företag på väg utför

Mediakoncernen Stampen säljer Mitt i tidningarna.

300 miljoner i omsättning och ett resultat efter finansnetto på 71 miljoner omsätts i en reavinst. Köpare är riskkapitalbolaget Segulah.

Allt annat lika blir efter detta Stampens omsättning mellan 4,1-4,5 miljarder kronor för 2014. En minskning från 2013 år 4,9 miljarder. En reavinst blåser upp resultatet medan lönsamheten i verksamheten ytterligare försämras. Det operativa resultatet på 41 miljoner 2013 lär ligga på ett rejält minus nu. Bankerna får en amortering på sina lån. De var vid 2013 års utgång 1,6 miljarder.

Efter denna försäljning är det inte mycket kvar att avyttra. Möjligen är de återstående säljbara delarna VLT, Nerikes Allehanda och Stampen Media Partner, som kan ge några pengar av betydelse.

500 miljoner måste minst fram till bankerna. Huvuddelen lär vara säkrat genom försäljningen av Mitti. När samtliga försäljningar är klara är det precis som i talangtävlingarna  ”moment of truth” för ledningen i Stampen. Livlinorna är utnyttjade nu.

I Trollhättan fortsätter en annan resa mot upplösningen. Det är bilbolaget Nevs, länk som skulle tillverka SAAB som tar upp ytterligare lån. Man har nu tagit ut företagsinteckningar på 96 miljoner. Nevs har nu skulder till kreditinstitut på strax under 100 miljoner. Till detta kommer förfallna leverantörsskulder.

Nevs har uppskattningsvis juli månad på sig för att nå ett avtal med Indiska Mahindra eller Kinesiska Dongfeng. Om förhandlingarna drar ut på tiden kan en utväg vara att ansöka om företagsrekonstruktion. Då vinner man 3 månader. Mycket talar dock för en konkurs för Nevs i slutet av juli månad om inget radikalt inträffar.

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar