02172019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

R.I.P för varumärket SAAB

Ett stycke industrihistoria håller på att gå i graven. Efterträdaren till SAAB Automobile AB, Nevs klarar inte att betala sina skulder. Skuldberget ligger på strax under en halv miljard. Vad tillgångarna är värda i bolaget är svårt att säga. Sannolikt inte mer än 100-200 miljoner mer. En komplicerande faktor är att det finns oklarheter om vad Nevs egentligen äger och har rättigheter till.

Förhandlingarna med Dongfeng och Mahindra drar ut på tiden. Om det blir några avtal är oklart. Båda dessa bolag var intresserade både före och efter SAAB Automobiles konkurs. Nu är man tillbaka och vill göra en bra affär.

Sedan den 31 augusti 2012 har bolaget NEvs med huvudägaren Kai Johan Jiang drivit en verksamhet som präglats av mycket hemlighetsmakeri. Huvudägaren är i Sverige känd för att vara duktig på att dra nytta av offentlig finansiering både nationellt och internationellt. Några bestående industriella resultat är det däremot svårt att hitta. Projektet har fått över tre miljarder i kapital från olika håll. Trots detta har man inte levererat mycket

Tingsrätten Vänersborg tror inte på rekonstruktionsansökan från Nevs ledning. Den är vag. Otydlig och utan underlag säger andra. Att man avslog ansökan är därför närmast en självklarhet. Nu ändrar sig tingsrätten i Vänersborg. Om det finns pengar att verkligen driva bolaget i rekonstruktion är högst tveksamt. Ett borgernärssammanträde ska hållas den 8 oktober. Det är mycket tveksamt om bolaget Nevs fortfarande är vid liv då.

Sannolikt återstår bara konkurs och en definitiv exit för varumärket SAAB som bil – R.I.P

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar