04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö: Ny organisation blir gammal och tvärt om

Valrörelsen har börjat på Värmdö.

I det tysta har diskussioner förts om en förändrad nämndorganisation. IpPraktiken innebär förslaget att den ”nya” organsisationsmodellen med beställar och utförarnämnder avskaffas. Dessutom inrättas en arbetsmarknadsnämnd. Porslinsmuseet läggs i malpåse och administreras direkt av kulturnämnden.

Att den kostsamma beställar-, utförar- organisationen nu föreslås avskaffad kommer att spara stora pengar för skattebetalarna. Det finns bara ett men. För att besparingarna ska få full effekt måste tjänstemannaorganisationen bantas. Övertalighet i form av chefer och chefsled kan spara mellan 15-20 miljoner per år. Då krävs det att politikerna sätter ned foten och ställer krav på detta.

När det gäller bolagen som Värmdö kommun äger har inga organisationsförändringar förselagits. Gustavsbergsbadet ska trots beslut om motsatsen förmodligen drivas i kommunal regi. Någon ordning i det vildvuxna Värmdö hamnar har heller inte föreslagits.

Någon lustigkurre har dock föreslagit att bolaget ska ändra namn till A Bergmans Efterträdare AB. Detta efter det snart tidigare kommunalrådet Anders ”Ankan” Bergman som också var bolagets ordförande. Ledarskapet från Bergmans sida har varit expansivt och sällan eftertänksamt.

När det gäller tidpunkten för en återgång till en gammal organisation verkar moderaterna behöva mer tid för att förankra frågan internt. Extern verkar den saken redan vara ordnad. Ett beslut i kommunfullmäktige kommer alltså efter valet.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar