04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Familjens bäste vän är också Värmdöbornas bäste vän!

Mårtenssons meningar har inbjudit representanter för de olika politiska partierna på Värmdö att skriva debattartiklar inför valet. I detta inlägg pläderar Stefan Dozzi, kommunalråd, ordförande i socialnämnden och kristdemokraterna  varför man ska rösta på kristdemokraterna.

Kristdemokraterna verkar för trygghet. Det är basen och själva fundamentet för samhället. Trygghet börjar byggas i det lilla. Här är familjen vår utgångspunkt. Fungerande familjer skapar trygga samhällen att bo i. Det gäller i Sverige och det gäller i Värmdö.

Mindre av pekpinnar och mer av att låta människorna välja är ett kristdemokratiskt förhållningssätt. Någonstans här kan man skymta ordet; hjärta. Politiken på riksplanet och politiken i Värmdö behöver mer Hjärta.

-Hjärta, är att satsa förebyggande på barn och ungdomar som sänder tidiga signaler om att man har det besvärligt. Ett sätt att fånga upp tidigt är projektet Hamnen som vi kristdemokrater har drivit på för att utveckla. I detta viktiga arbete fångar vi upp familjer och unga på glid.

-Hjärta, är en skola som vi alla kan vara stolta över i Värmdö. Barn som kan läsa och skriva får det lättare i livet. Ganska självklart kan man tycka. Tyvärr är det inte så för alla. Varje barn som vi ”glömmer”, som inte kan läsa och skriva när man går ur skolan är ett misslyckande. Här vill vi satsa mer för att barnen som lämnar skolan ska tryggheten i att behärska basfärdigheter som att läsa och skriva.

-Hjärta är att göra det möjligt bo i Värmdö utan att betala för bostaden. Vi kräver att det byggs fler hyresrätter. Det ger möjligheter för ekonomiskt svagare.

-Hjärta är att hålla dialog med inte bara de större företagen, utan även de mindre som har entreprenörskapet som livsstil.

Hjärta i politiken är också att skapa mer samförstånd och broar mellan de olika partierna. Vi som vill bli valda måste mer än tidigare lägga prestigen bakom oss och finna lösningarna som är bäst för medborgarna människorna i Värmdö. Mindre bråk i politiken skapar mer plats för Hjärta!

Konflikterna i politiken har inte ökat väljarnas förtroende för politikerna. Vi kristdemokrater vill verka för att minska de politiska spänningarna i politiken. Detta kommer att fortplanta sig i våra lokalsamhällen. Det kan gälla, Ingarö, Brunn, Gustavsberg, Hemmesta, Bullandö, Djurö eller Vindö. Politiken som föredöme vill vi återupprätta

En röst för kristdemokraterna i kommunvalet är inte bara en röst i olika viktiga sakfrågor. Det är också en röst för mer hjärta i politiken. Hjärtat har sin självklara plats och bas i familjen.

Det är därför kristdemokraterna är familjens bäste vän!

 

Stefan Dozzi

Kommunalråd och första namn på kristdemokraternas valsedel i Värmdö

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar