04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Med folkpartiet blir det mera både och i Värmdö!

Vårt parti förknippas med bättre skolor och mer kvalitativ utbildning. Det är vi som folkpartister stolta över

Därför, först det självklara. Det behövs privata skolor och kommunala, men också skolor och förskolor som personal och föräldrakooperativ tar ansvar för. De ideella anordnarna som driver skola, vård och omsorg måste också i större utsträckning kunna komma tillbaka och bli större aktörer på skolområdet. Alla aktörer behövs. Det finns inga one-size fits all. Aktörerna på skolområdet ska vara långsiktiga och politikerna ska se till att alla anordnare har lika villkor. Värmdös skolor skall vara summan av vad alla duktiga och kompetenta aktörer kan bidra med i form av pedagogik och resultat.

Samtidigt tycker vi folkpartister och liberaler att kommunaliseringen av skolan är ett misslyckande. Staten bör få tillbaka ansvaret för de offentliga skolorna. Det gör att löner och anställningsvillkor blir lika i hela landet.  Eleverna kommer att få jämlika förutsättningar i hela landet. Och alla aktörer behandlas lika!

Fram till dess ska vi satsa på den skolan, utan att särbehandla den. Göran Perssons skola kom till för att spara pengar. Jan Björklunds skola däremot försöker vi lära av både misstag och framgångar. Det skapar långsiktigt en bättre skola.

Skolan är bland det viktigaste vi har. Därför ska inte allt satsas på ett kort. Värmdö har förmånen att ha duktiga friskolor. En av dem är Lemshaga, en friskola utan vinstintresse. Goda exempel, offentliga som icke offentliga ska vara goda förebilder. Alla människor är olika, vi måste ha skolor med olika inriktningar, så att alla kan få plats!

Seniorerna eller som vi kallar dem de årsrika ska känna trygghet i Värmdö. Gratis trygghetslarm är en självklarhet för oss folkpartister. En kommunal bastrygghet är också något vi jobbar för. För att underlätta sociala aktiviteter och förlänga nyfikenheten till det sociala spektrat, vill vi under mandatperioden erbjuda pensionärer ett kollektivresekort, motsvarande skolresekortet. Det är inte gratis, men väl kostnadsfritt för den gruppen. I det allmänna perspektivet kan det minska biltrafiken, öka viljan att förvalta sin kropp och själ genom mer deltagande i kulturella aktiviteter och framförallt, möjliggöra att delta i samhällslivet genom att en förlänga tiden att röra sig ute i samhället. Bland yngre människor!

Att satsa på skola, vård och omsorg innebär också att det måste finnas ordning i kommunens finanser. Ordning och reda är något som vi har infört som ansvariga för ekonomin i kommunen. Det ger möjlighet att satsa offensivt där det behövs. Stora investeringar måste planeras för en utvecklad äldrevård och omsorg. Vi får aldrig glömma vad skattemedlen ytterst är avsedda för. Trygghet.

Utan rejäla lättillgängliga infartsparkeringar kan inte alla komma i åtkomst av kollektivtrafiken. Och då är det ju ingen kollektivtrafik!

Vi har under en följd av år drivit utbyggnaden av gång& cykelvägar. Det skall utvecklas, så att trafikbelastningen av skjutsar till skolan ersätts av nyttig cykling! En utveckling av fp-liberalernas arbete är att integrera ridvägar i konceptet. Vi vill se ett Värmdö (och då menas naturligtvis alla 10630 öar och skär i kommunen) där turistnäringen blomstrar, med cykelspår, vandringsleder och ridspår. Kajakpaddlarna kräver ju gudskelov inga egentliga infrastrukturinvesteringar!

Men som sagt, det absolut viktigaste i en modern, upplyst demokrati måste vara och förbli, att alltid som kommunmedlem kunna somna mätt och trygg. Oavsett ålder, social situation eller kön. Utan trygghet är vi inget samhälle.

För de årsrika vill jag driva fram ett äldrecentrum, lokaliserat till vårdcentralen i Gustavsberg. Bemannat med specialistkompetens inom geriatriken. För att tidigt fånga upp årsrika som börjat att bli rackliga, och hänvisa till adekvata vårdinrättningar. Och naturligtvis även de anhöriga till människor med begynnande demenssjukdomar. Stöd och professionalism när jag som nära anhörig måste inse att jag kommer tillkorta för den som jag älskar mest. Och också få hjälp att ge den jag älskar lindring i livets slutskede. Trygghet.

I takt med att Storstockholm expanderar blir det svårare och svårare att avgränsa strikt kommunala lösningar, landstinget anser jag vara helt obsolet, men innan vi skapat en riktig region, är landstinget forumet där vi måste bevaka och hantera även Värmdöfrågor, – för det allmännas bästa!

Detta är vad folkpartiet kallar både och. Både i Sverige och i Värmdö. T o m i landstinget. Tillsvidare!

Allan Sooman

FP kandidat till kommunfullmäktige plats 3 (tre) Kryssa gärna för en bättre tillvaro!

FP kandidat till landstingsfullmäktige plats 15 (femton) Kryssa gärna om Du vill få fart på landstinget!

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar